Tag Robotium

Tìm kiếm bài viết trong Tag Robotium

- vừa được xem lúc

Hướng dẫn Robotium: Android Framework đầu tiên của bạn

Robotium là gì. Robotium testing framework. Android Testing Framework tiêu chuẩn có một số hạn chế như sau:. .

0 0 88