Tag Ruby 3

Tìm kiếm bài viết trong Tag Ruby 3

- vừa được xem lúc

Mọi thứ bạn cần biết về Destructuring trong Ruby 3

Chào mừng bạn đến với bài viết đầu tiên trong loạt bài viết về các tính năng mới thú vị trong Ruby 3 của chúng ta! Hôm nay chúng ta sẽ xem xét cách cải thiện pattern matching (so sánh pattern) và phép gán phải giúp ta có thể “destructure” (phân rã) các array và hash trong Ruby 3 — giống như cách bạn

0 0 21