Tag shell script

Tìm kiếm bài viết trong Tag shell script

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về Unix/Linux P3 - Mảng và vòng lặp

Hôm nay chúng ta sẽ cùng tim hiểu về array và vòng lặp trong shell script nhé. Khái niệm về array chắc cũng không xa lạ với anh em coder nữa nên chúng ta sẽ bỏ qua nha. 1. Định nghĩa gián tiếp.

0 0 12

- vừa được xem lúc

Cách Tạo Và Sử Dụng Bash Script Cơ Bản Trong Ubuntu

Bash scripting là một phần cực kỳ mạnh mẽ và hữu ích của phát triển và quản trị hệ thống. Lần đâu tiên làm việc với nó có thể gây cho bạn cảm giác sợ hải và phức tạp, mình hy vọng hướng dẫn này sẽ giúp có những hiểu biết cơ bản về bash script để không bị bở ngở khi làm việc với nó.

0 0 48