Tag signinwithapple

Tìm kiếm bài viết trong Tag signinwithapple

- vừa được xem lúc

Một số lưu ý quan trọng để tránh bug khi triển khai Sign In With Apple

Trong phần trước, mình đã hướng dẫn các bạn implement chức năng Sign In With Apple trong ứng dụng iOS, tuy nhiên để triển khai một cách nhanh chóng và chính xác nhất thì có một vài lưu ý quan trọng cần phải nắm được trước khi bắt tay vào thực hiện. Thông thường các ứng dụng triển khai chức năng này

0 0 16