Tag social

Tìm kiếm bài viết trong Tag social

- vừa được xem lúc

Các trang web có đang ảnh hưởng tới sức khỏe của người dùng ?

Nếu ai đã xem qua bộ phim "The social dilemma" (Song đề xã hội) thì cũng đã biết tới cách mà các mạng xã hội thao túng người dùng như nào. Vậy những website có gặp phải tình trạng như này ? Liệu có thể xây dựng một trang web có tính thẩm quyền, tạo ra khách hàng tiềm năng, chuyển đổi cao mà không lô

0 0 83