Tag Software License

Tìm kiếm bài viết trong Tag Software License

- vừa được xem lúc

Những điểm cần lưu ý về Open Source Software (OSS) license

Chào mọi người, giấy phép -License trong phần mềm vẫn luôn là điều quan trọng, thế nhưng khi hỏi về nó, đa số các developer thường xuyên không trả lời được những câu hỏi liên quan, thậm chí việc nó có phù hợp với dự án hiện tại hay không ? có đảm bảo được quyền và lợi ích của khách hàng, công ty trư

0 0 144