Tag Spannables on Android

Tìm kiếm bài viết trong Tag Spannables on Android

- vừa được xem lúc

Flexible Text Format With Spannables On Android

Chào mọi người, thông thường thì việc hiển thị text trong android khá đơn giản, và dễ dàng thực hiện, tuy nhiên trong một số dự án sẽ yêu cầu hiển thị theo nhiều kiểu định dạng mà với cách thông thường thì không thể đáp ứng. Chính vì vậy, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu Spannables để có thể

0 0 13