Tag swift5

Tìm kiếm bài viết trong Tag swift5

- vừa được xem lúc

Observable là gì? Cách tạo ra Observable

RxSwift là một thư viện cho phép chúng ta sử dụng Swift một cách khác nhau. Với thư viện này, lập trình bất đồng bộ trở nên dễ thực hiện hơn và dễ đọc hơn.

0 0 73

- vừa được xem lúc

Sử dụng UIVisualEffectView để tạo hiệu ứng glass trong Swift

Trong bài viết này, bạn sẽ học được cách dùng UIVisualEffectView để tạo ra hiệu ứng glass(nền mờ) cho ứng dụng của bạn. Giới thiệu.

0 0 31

- vừa được xem lúc

Sử dụng Firebase Firestore trong ứng dụng Swift iOS

Đã bao giờ trong quá trình phát triển App của mình, bạn cảm thấy ngại ngần vì việc phải xây dựng backend server chỉ cho việc lưu trữ dữ liệu, vừa tốn kém chi phí và effort không cần thiết. Add thư viện Firebase.

0 0 24