Tag upload file virus

Tìm kiếm bài viết trong Tag upload file virus

- vừa được xem lúc

Tạo ứng dụng trở nên pro hơn khi sử dụng gem clamby và service Clamav

Xin chào mọi người, chắc hẳn mọi người đều làm qua chức năng upload file trên một hệ thống nào đó. Để nâng cấp tính năng upload của mình pro hơn, nay mình sẽ giới thiệu mọi người cách check file upload có chứa virus, tránh gây nguy hiểm cho server của mình.

0 0 29