Tag video on demand

Tìm kiếm bài viết trong Tag video on demand

- vừa được xem lúc

Streaming videos server sử dụng NGINX RTMP và HLS

Chào mọi người, lại là mình đây. Bài viết hôm nay mình sẽ demo về video theo yêu cầu (VOD), cùng tìm hiểu một vài định nghĩa sau nhé.

0 0 31

- vừa được xem lúc

6 Top Video on demand platform to Start a Streaming Website in 2020

Nowadays the use of online media has increased rapidly which resulted in the development of video on demand. Due to this video on demand services have become highly competitive in the media industry.

0 0 105