Tag Virtual Dom

Tìm kiếm bài viết trong Tag Virtual Dom

- vừa được xem lúc

Tổng quan và phân biệt React.js và Vue.js

Trong lập trình web ngày nay, Javascript đang trở nên phổ biến và đóng vai trò hết sức quan trọng. Với sự phát triển của công nghệ, có rất nhiều framework cũng như ngôn ngữ lập trình khác xuất hiện và

0 0 11

- vừa được xem lúc

Hiểu sao về Virtual DOM trong ReactJs?

Khi làm việc với ReactJs, sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ nghe đến Virtual DOM. Nghe DOM thì có vẻ quen quen, vậy thêm Virtual vào thì khác gì? Hoặc bạn được nói là Virtual DOM ngon lắm, nhanh lắm thì c

0 0 24