Tag wsl2

Tìm kiếm bài viết trong Tag wsl2

- vừa được xem lúc

(Part1) Hai năm dual boot và hai tháng sử dụng WSL2 , đây là những rủi ro mình đã gặp phải khi sử dụng Windows và Linux trên cùng 1 máy tính .

I, Tại sao mình phải sử dụng đồng thời Windows và Linux . Tuy nhiên, vì ở trên lớp đại học mình vẫn cần Windows để làm Matlab, Powerpoint, .

0 0 39

- vừa được xem lúc

GWSL - Giải pháp tốt nhất GUI trên WSL2 năm 2020.

. Bài viết được đăng lại từ blog của mình https://kikiguru.com. . Hoàn cảnh của mình.

0 0 30