Tag xCode11

Tìm kiếm bài viết trong Tag xCode11

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về iOS 13 Sense Delegate

Khi bạn tạo một project mới trong Xcode 11, bạn có thể nhận thấy điều gì đó mà bạn chưa từng thấy trước đây. Thay vì chỉ tạo một file AppDelegate.

0 0 18