Tag active record

Tìm kiếm bài viết trong Tag active record

- vừa được xem lúc

Một số lưu ý cải thiện performance khi làm việc với Rails

Khi làm việc với ruby on rails chắc hẳn chúng ta sẽ làm việc với active record rất nhiều. Tuy nhiên có nhiều điều có thể ta vẫn chưa thực sự hiểu, ví dụ như ActiveRecord execute SQL query như thế nào? Và cũng còn khá nhiều lập trình viên khác cũng không để ý tới điều này.

0 0 86