Tag ActiveAndroid

Tìm kiếm bài viết trong Tag ActiveAndroid

- vừa được xem lúc

Excel at Cashiering with the McDonald's POS Training Simulator APK!

Excel at Cashiering with the McDonald's POS Preparing Test system APK. Might it be said that you are hoping to improve your abilities as a clerk? Look no further! Mcdonalds pos training game is here t

0 0 4

- vừa được xem lúc

Coroutine và Bài toán nhiều Task vụ

Chào mọi người. Trong xử lý lập trình bất đồng bộ, mọi người rất hay gặp phải tình huống xử lý nhiều task vụ cùng một lúc, hoặc các task vụ xử lý lần lượt, task vụ này phụ thuộc vào kết quả của các ta

0 0 17

- vừa được xem lúc

Tổng quan Rx trong Android (Rx in Android Part 1)

Chào mọi người, hôm nay mình xin chia sẻ về chủ đề về Asynchronous Programming. Cụ thể là một là một thư viện khá phổ biến trong việc xử lý bất đồng bộ, giúp tối ưu quá trình xử lý các task vụ, đặc bi

0 0 8

- vừa được xem lúc

Observable/ Observer trong RxJava (Rx in Android Part 2)

Chào các bạn. Mình xin tiếp tục với chuỗi bài tìm hiểu Rx trong lập trình Android, cụ thể ở đây là RxJava.

0 0 8

- vừa được xem lúc

Context trong Android và những lưu ý

Chào mọi người, hôm nay mình xin chia sẻ về một chủ đề khá thông dụng trong Android, đó là Context. Mục đích của bài này đâu đấy các bạn mới tiếp cận với Android có thể hiểu đúng bản chất của Context,

0 0 8

- vừa được xem lúc

Thread.sleep() and kotlinx.coroutines.delay()

Chào mọi người, trong lập trình Android, khi gặp một yêu cầu liên quan đến delay hoặc dừng một task vụ sau một khoảng thời gian chờ nhất định, chúng ta thường nghĩ đến 2 phương án là Thread.sleep() và

0 0 12

- vừa được xem lúc

Android Room Database Tips

Chào mọi người, chắc hẳn trong chúng ta nếu triển khai database của Android trong thời điểm hiện tại, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến việc sử dụng Room. Chính vì vậy, hôm nay mình xin chia sẻ một số Tips nh

0 0 10

- vừa được xem lúc

Lưu trữ dữ liệu an toàn trên Android

Độ tin cậy của ứng dụng ngày nay phụ thuộc rất nhiều vào cách dữ liệu cá nhân của người dùng được quản lý như thế nào. Loạt bài ngắn này sẽ bắt đầu với cách tiếp cận đơn giản để bắt đầu và chạy, bằng

0 0 18

- vừa được xem lúc

Sử dụng thư viện Picasso trong ứng dụng Android

1. Picasso là gì.

0 0 36

- vừa được xem lúc

Sử dụng Telephony API để tạo cuộc gọi trong ứng dụng Android

Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu với các bạn Android Telephony API. Bạn sẽ học cách làm sao để thực hiện cuộc gọi từ ứng dụng của bạn và làm thế nào để theo dõi các sự kiện cuộc gọi điện thoại.

0 0 15