Tag ActiveAndroid

Tìm kiếm bài viết trong Tag ActiveAndroid

- vừa được xem lúc

Lưu trữ dữ liệu an toàn trên Android

Độ tin cậy của ứng dụng ngày nay phụ thuộc rất nhiều vào cách dữ liệu cá nhân của người dùng được quản lý như thế nào. Loạt bài ngắn này sẽ bắt đầu với cách tiếp cận đơn giản để bắt đầu và chạy, bằng

0 0 11

- vừa được xem lúc

Sử dụng thư viện Picasso trong ứng dụng Android

1. Picasso là gì.

0 0 23

- vừa được xem lúc

Sử dụng Telephony API để tạo cuộc gọi trong ứng dụng Android

Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu với các bạn Android Telephony API. Bạn sẽ học cách làm sao để thực hiện cuộc gọi từ ứng dụng của bạn và làm thế nào để theo dõi các sự kiện cuộc gọi điện thoại.

0 0 7