Tag Coroutine

Tìm kiếm bài viết trong Tag Coroutine

- vừa được xem lúc

suspend function trung tâm trong coroutine

Đối với 1 lập trình viên Mobile nói chung, và Android nói riêng, trước đây đối với mình, RxJava, RxKotlin, RxAndroid nói chung Rx style và reactive là thứ gì đó tuyệt vời để asynchonous task và tới gi

0 0 10

- vừa được xem lúc

Coroutine và Bài toán nhiều Task vụ

Chào mọi người. Trong xử lý lập trình bất đồng bộ, mọi người rất hay gặp phải tình huống xử lý nhiều task vụ cùng một lúc, hoặc các task vụ xử lý lần lượt, task vụ này phụ thuộc vào kết quả của các ta

0 0 22

- vừa được xem lúc

Cùng học Kotlin Coroutine, phần 8: Flow (part 1 of 3)

1. Giới thiệu Flow trong Kotlin Coroutine.

0 0 41

- vừa được xem lúc

Couroutines: Những thứ đầu tiên (Part 1)

Loạt bài đăng trên blog này đi sâu vào vấn đề Cancellation và Exceptions trong Coroutines. Cancellation là rất quan trọng để tránh làm nhiều việc hơn mức cần thiết có thể gây lãng phí bộ nhớ và tuổi t

0 0 42

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về Kotlin Coroutine

1. Coroutine là gì .

0 0 1.4k

- vừa được xem lúc

Coroutines và RxJava - Phần 5: Operators

Introduction. Trong bài viết này, chúng ta sẽ so sánh cách chuyển đổi các streams bằng cách sử dụng Operators.

0 0 31