Tag algorithmthu

Tìm kiếm bài viết trong Tag algorithmthu

- vừa được xem lúc

Thuật toán phục hồi số hữu tỉ và bài toán John's PIN

Thuật toán phục hồi số hữu tỉ và bài toán John's PIN. Hôm qua đọc blog của giáo sư Ngô Bảo Châu, thấy có giới thiệu về tạp chí Pi và tạp chí Epsilon, dù ghét học toán nhưng mình rất có hứng với mấy bà

0 0 31