Tag Android 11

Tìm kiếm bài viết trong Tag Android 11

- vừa được xem lúc

Android 11 privacy updates

1. Tìm hiểu khái quát về Scoped Storage (Bộ nhớ phạm vi).

0 0 24

- vừa được xem lúc

Permission in Android 11

Chào các bạn. Google xem nó có gì khác so với các phiên bản trước về mặt người sử dụng cũng như developers hay không? Sau một hồi chắt lọc thì mình cũng nhặt được một chủ đề khá hay.

0 0 25