Tag Android Custom View

Tìm kiếm bài viết trong Tag Android Custom View

- vừa được xem lúc

Tập tành Custom View trong Android (Phần 1)

Anh em code Android chắc cũng biết Android platform cung cấp khá đa dạng nhiều loại View Classes để "fit" với từng loại dự án khác nhau. Tuy nhiên, sẽ có một số dự án đặc trưng đòi hỏi sự cải tiến hoặ

0 0 11

- vừa được xem lúc

Custom view trong Android - The artist

. Custom view là một trong những cách để biến những lập trình viên khô khan trở thành những người hoạ sĩ. .

0 0 307