Tag App mobile

Tìm kiếm bài viết trong Tag App mobile

Tôi đã lạm dụng chính sách Referral của app X như nào? - Phần I

Trước hết, bài này là bài về kĩ thuật =))) Nhưng tản mạn hơi dài anh em cố đọc không thì kéo xuống dưới nhé. Lời nói đầu.

0 0 0

Widgets trên iOS

Apple gần đây đã bắt đầu với hỗ trợ các widget cho iOS. Chúng cung cấp thông tin tối thiểu nhưng hữu ích cho người dùng mà không cần truy cập vào ứng dụng. Requirements. Đầu tiên, để bắt đầu với các widget, chúng ta cần có:.

0 0 0