Tag Android Performance

Tìm kiếm bài viết trong Tag Android Performance

- vừa được xem lúc

Quản lý bộ nhớ ứng dụng của bạn

RAM là một tài nguyên quan trọng trong bất kỳ môi trường phát triển phần mềm nào, nó thậm chí còn có giá trị hơn trên hệ điều hành di động, nơi bộ nhớ vật lý thường bị hạn chế. Mặc dù cả Android Runti

0 0 88

- vừa được xem lúc

Bạn có thực hiểu sự hiểu về quá trình vẽ View ?

Tạo ra một UI tuyệt vời là mục tiêu của mọi lập trình viên. Để làm được như vậy, bước đầu tiên là hiểu cách thức hoạt động của hệ thống, để chúng ta có thể phối hợp tốt hơn, tận dụng những ưu điểm và tránh những sai sót của nó.

0 0 21