Tag @dialogbox

Tìm kiếm bài viết trong Tag @dialogbox

- vừa được xem lúc

Tăng tốc độ truy vấn trong SQL bằng Index

Nếu bạn là một là lập trình viên Back End - Một trong những điều mà bạn quan tâm nhất đó là PERFORMENT. Cùng mình tìm hiểu về Index trong SQL nhé . Ví dụ: Mình có 1 table person với 1 triệu record có cấu trúc như sau:. .

0 0 36