- vừa được xem lúc

AWS Essentials (Phần 6): Guildline SNS Basic trên AWS

0 0 132

Người đăng: Tran Duy Long

Theo Viblo Asia

Tiếp tục với chuỗi bài viết về Basic AWS Setting, chúng ta tiếp tục tìm hiểu tiếp tới SNS (Simple Notification Service).

1.Khái niệm SNS

Đây là một service của AWS cho phép người dùng setting thực hiện gửi email, text message hay push notification tự động tới mobile device dựa trên event người dùng setting phía AWS Account.

Định nghĩa khác mang tính technical hơn thì SNS là service điều phối và quản lý việc trạng thái gửi và nhận của các message tới các endpoint đã được đăng kí cũng như tới enduser. Trong AWS SNS, có 2 loại client là publishersubscriber, tương ứng với bên cung cấp và bên tiêu thụ.

Publishers giao tiếp theo giao thức bất đồng bộ với phía subcriber bằng cách tạo và gửi message tới một topic, là một logical access point và communication channel. Subscriber (i.e, web server, email address, Amazon SQS Queues, AWS Lambda function) sẽ tiếp nhận message hoặc notification thông qua một giao thức được hỗ trợ (i.e, Amazon SQS, HTTP/S, email, SNS, Lambda) đã được đăng kí trước đó.

2. SNS Workflow

SNS Service rất quan trọng trong việc tự động hoá quy trình giám sát hệ thống phòng khi có bất kì lỗi nào xảy ra phía AWS.

Ví dụ:

Trong ví dụ này với trường hợp EC2 bị crash:

 • Phía Cloudwatch sẽ phát hiện được lỗi dựa trên error prefix log đã setting trước cho các lỗi critical (VD: error.production.prefix)
 • Đồng thời phía Cloudwatch sẽ trigger tự động C.W alarm
 • C.W Alarm sẽ trigger event gửi message thông báo lỗi EC2 crash tới System Admin để có action fix lỗi sớm nhất có thể

3. Các component cơ bản của SNS và Pricing option

3.1 Các component cơ bản

Component cơ bản của SNS bao gồm:

 • Topic: Nơi dán nhãn và group các endpoint để gửi message tới
 • Subcription: Các endpoint để topic gửi message tới (VD i.e, email address, phone number của system admin)
 • Publisher: Person in charge/Alarm/Event setting message để phía SNS gửi đi.

3.2 SNS Pricing

Chúng ta sẽ bị charge phí thế nào khi sử dụng SNS?

 • Publisher: Charge theo số lượng SNS request (Số message i.e cần gửi đi)
 • Notification delivery (Push notification): Sẽ charge phí theo số lượng device message gửi đi.
 • Data transfer IN/OUT của SNS

Chi tiết về SNS Pricing: https://aws.amazon.com/sns/pricing/

4. Các bước sử dụng SNS Service

Các bước cơ bản để sử dụng SNS Service:

1. Tạo topic:

 • Add name và click "Next"

 • Đối với SMS (Text message endpoint), thì bắt buộc phải add display name.

 • Click Create topic.

2. Add subcriptions:

 • Lựa chọn topic muốn add subcription.
 • Click Create subcription.

 • Lựa chọn một giao thức protocol (dựa vào endpoint)

 • Chọn Enpoint

 • Click Create Subcription.
 1. Publish topic:
 • Click Publishing a topic
 • Nhập nội dung subject và message
 • Click publish message

Mình xin kết thúc topic setting SNS ở đây, hẹn gặp mọi người ở topic sau về Setting ELB.

Bình luận

Bài viết tương tự

- vừa được xem lúc

PDF Export, cẩn thận với những input có thể truyền vào

Giới thiệu. Dạo gần đây mình tình cờ gặp rất nhiều lỗi XSS, tuy nhiên trang đó lại có sử dụng dữ liệu người dùng input vào để export ra PDF.

0 0 55

- vừa được xem lúc

Giới thiệu về AWS Batch

Khi sử dụng hệ thống cloud service, điều chúng ta thường phải quan tâm đến không chỉ là hiệu suất hoạt động (performance) mà còn phải chú ý đến cả chi phí bỏ ra để duy trì hoạt động của hệ thống. Chắn hẳn là hệ thống lớn hay nhỏ nào cũng đã từng phải dùng đến những instance chuyên để chạy batch thực

0 0 134

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về AWS KMS

1. AWS KMS là gì. Ở KMS bạn có thể lựa chọn tạo symetric key (khóa đối xứng) hoặc asymetric key (khóa bất đối xứng) để làm CMK (Customer Master Key). Sau khi tạo key thì có thể thiết đặt key policy để control quyền access và sử dụng key.

0 0 58

- vừa được xem lúc

AWS VPC cho người mới bắt đầu

Tuần này, tôi trình bày lại những gì tôi đã học được về Virtual Private Cloud (VPC) của Amazon. Nếu bạn muốn xem những gì tôi đã học được về AWS, hãy xem Tổng quan về DynamoDB và Tổng quan về S3. VPC là gì. Những điều cần lưu ý:.

0 0 75

- vừa được xem lúc

Sử dụng Amazon CloudFront Content Delivery Network với Private S3 Bucket — Signing URLs

Trong nhiều trường hợp, thì việc sử dụng CDN là bắt buộc. Mình đã trải nghiệm với một số CDN nhưng cuối cùng mình lựa chọn sử dụng AWS CloudFront.

0 0 110

- vừa được xem lúc

AWS Security group và Network Access Control List

1. Security Group (SG).

0 0 32