Tag AWS SNS

Tìm kiếm bài viết trong Tag AWS SNS

- vừa được xem lúc

Push millions of notifications with Amazon SNS

Mở đầu. Push notification là bài toán anh em dev thường xuyên gặp với những ứng dụng sử dụng nhiều nền tảng như Mobile, Window.

0 0 23

- vừa được xem lúc

AWS Essentials (Phần 6): Guildline SNS Basic trên AWS

Tiếp tục với chuỗi bài viết về Basic AWS Setting, chúng ta tiếp tục tìm hiểu tiếp tới SNS (Simple Notification Service). Đây là một service của AWS cho phép người dùng setting thực hiện gửi email, text message hay push notification tự động tới mobile device dựa trên event người dùng setting phía AWS

0 0 128