Tag Amazon Web Services (AWS)

Tìm kiếm bài viết trong Tag Amazon Web Services (AWS)

- vừa được xem lúc

Terraform Series - Bài 12 - Ansible with Terraform

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Terraform, ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về A/B Testing Deployment.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Terraform Series - Bài 11 - Terraform A/B Testing Deployment

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Terraform, ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về Blue/Green Deployment.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Terraform Series - Bài 10 - Terraform Blue/Green deployments

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Terraform, ở bài trước chúng ta tìm hiểu về Zero-downtime deployments, nhưng ta chỉ mới tìm hiểu cách thực hiện ZDD cho một resource đơn giản là EC2.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Terraform Series - Bài 9 - CI/CD with Terraform Cloud and Zero-downtime deployments

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Terraform, ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về Remote Backend với Terraform Cloud.

0 0 1

- vừa được xem lúc

AWS Elasticache - Cache Deployment Options

Giới thiệu. Chào các bạn, ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu cơ bản về Elasticache.

0 0 1

- vừa được xem lúc

AWS Elasticache - What is Elasticache and Why should we use it on AWS?

Giới thiệu. Chào các bạn, ở bài hôm này chúng ta sẽ tìm về Elasticache, chúng ta sẽ tìm hiểu xem nó là gì và tại sao chúng ta nên sử dụng nó khi ta đã làm việc trên hệ thống AWS.

0 0 1

- vừa được xem lúc

AWS Practice - EC2 configure a secondary private IPv4 address

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series thực hành về AWS, ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách gán một private IPv4 thứ hai cho EC2 của ta.

0 0 3

Tìm hiểu về Serverless Framework

Bài viết gốc xem tại: https://vtitech.vn/tim-hieu-ve-serverless-framework/.

0 0 0

- vừa được xem lúc

Terraform Series - Bài 8 - Terraform Backend: Remote Backend with Terraform Cloud

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Terraform, ở bài trước chúng ta đã nói về S3 Standard Backend.

0 0 1

- vừa được xem lúc

AWS Practice - Use right EC2 instance types

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series thực hành về AWS, tuy là nói series thực hành nhưng bài này chúng ta chỉ tìm hiểu lý thuyết thôi :)))).

0 0 1

- vừa được xem lúc

Hướng dẫn cấu hình đăng nhập Cognito AWS thông qua OAuth2 Azure

Sơ lược về Cognito: Amazon Cognito là dịch vụ của Amazon Web Services cung cấp xác thực, ủy quyền và quản lý người dùng cho các ứng dụng web và di động của bạn. Người dùng có thể đăng nhập trực tiếp b

0 0 2

- vừa được xem lúc

Terraform Series - Bài 7 - Terraform Backend: S3 Standard Backend

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Terraform, ở bài trước chúng ta đã nói về lý thuyết của Terraform Backend.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Tạo ứng dụng giao tiếp với Bot Telegram bằng Node.js + Docker và deploy lên EC2 AWS (Phần 2)

Nối tiếp phần 1 - (Hướng dẫn kết nối với Bot Telegram bằng Node.js), mình sẽ đi tiếp phần còn lại là chạy ứng dụng bằng Docker và Deploy lên EC2 AWS.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Tạo ứng dụng giao tiếp với Bot Telegram bằng Node.js + Docker và deploy lên EC2 AWS (Phần 1)

Telegram đang ngày càng được sử dụng rộng rãi vì những chức năng mà nó mang lại (chỉnh sửa tin nhắn đã gửi, gửi file dung lượng lớn, last seen,...) với một performance vô cùng tuyệt vời. Một trong nhữ

0 0 6

- vừa được xem lúc

AWS Practice - Connect VPC Network between AWS and GCP use VPN

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series thực hành về AWS, ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách kết nối Virtual Private Cloud giữa AWS và Google Cloud Platform.

0 0 4

- vừa được xem lúc

What is AWS DynamoDB? AWS DynamoDB with Java

Giới Thiệu. Hôm nay mình xin giới thiệu tới mọi người triển khai 1 dự án java sử dụng Amazon DynamoDB, trong ví dụ hôm nay mình sử dụng Spring Boot để làm demo, việc triển khai trên các framework khác

0 0 9

- vừa được xem lúc

Terraform Series - Bài 6 - Terraform Backend: Understand Backend

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Terraform, ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về Terraform Module.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Serverless Series (Golang) - Bài 11 - Lambda Auto Scaling

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Serverless, ở bài trước chúng ta đã nói về cách debug và monitoring Lambda Function.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Serverless Series (Golang) - Bài 10 - Debugging , Monitoring, Tracing AWS Lambda

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Serverless, ở bài trước chúng ta đã nói về cách gửi notification tới user khi CI/CD chạy xong.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Terraform Series - Bài 5 - Module In Depth: Create Multi-Tier Application

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Terraform, ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu cơ bản về Terraform Module và cách sử dụng nó.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Terraform Series - Bài 4 - Terraform Module: Create Virtual Private Cloud on AWS

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Terraform, ở bài trước chúng ta đã nói về cách viết một số config cơ bản trong Terraform.

0 0 18