Tag Amazon Web Services (AWS)

Tìm kiếm bài viết trong Tag Amazon Web Services (AWS)

- vừa được xem lúc

Ứng dụng rút gọn URL với AWS CDK

Thiết kế. Yêu cầu. . API tạo URL rút gọn: input là URL cần rút gọn, output là URL được rút gọn.

0 0 1

- vừa được xem lúc

AWS Certified Solutions Architect Professional — Compute — EC2 and High-Performance Computing

Introduction. A short note about AWS EC2 and High-Performance Computing. AWS EC2 is the oldest and most popular service on AWS. EC2 stands for Amazon Elastic Compute Cloud.

0 0 1

- vừa được xem lúc

AWS Practice - Different types of databases on AWS

Giới thiệu. Trong một ứng dụng thì Database luôn là phần quan trọng nhất, nếu ta chỉ xây dựng một ứng dụng đơn giản thì việc tự cài đặt Database không gì khó khắn, nhưng nếu để xây dựng một ứng dụng p

0 0 9

- vừa được xem lúc

AWS Elasticache - Provisioning with Terraform

Giới thiệu. Chào các bạn, ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về những mô hình triển khai của Elasticache trên AWS.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Tự động triển khai và tích hợp bảo mật cho hạ tầng trên AWS bằng các công cụ mã nguồn mở

Giới thiệu. Bài viết này giới thiệu cách triển khai hạ tầng trên AWS một cách tự động hóa với Terraform và tích hợp một số phương pháp bảo mật cho hệ thống của bạn.

0 0 1

- vừa được xem lúc

AWS Certified Solutions Architect Professional - Security - AWS Config

Introduction. A quick note about AWS Config.

0 0 2

- vừa được xem lúc

VPC Peering - Tạo kết nối giữa 2 VPC

1. Knowledge. 1.1.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Tạo Amazon S3 bucket sử dụng AWS CDK

Hướng dẫn này sẽ giải thích những gì cần thiết để tạo một Amazon S3 bucket sử dụng AWS CDK Python. Đầu tiên, bạn cần [cài đặt AWS CDK] và IAM profile cho để có thể triển khai hệ thống bằng AWS CLI.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Hướng dẫn chi tiết cài đặt AWS CDK

AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) là một khung phát triển phần mềm mã nguồn mở để xác định tài nguyên ứng dụng đám mây bằng các ngôn ngữ lập trình quen thuộc. Để cài đặt AWS CDK, bạn chỉ cần chạy câ

0 0 2

- vừa được xem lúc

AWS Certified Solutions Architect Professional - Security - S3 Security

Introduction. A quick note about AWS S3 Security.

0 0 12

AWS CDK là gì?

Infrastructure as Code đã trở thành tiêu chuẩn và là một trong những good practices trong vài năm trở lại đây. Các tổ chức, doanh nghiệp đã thấy sự tiện lợi.

0 0 0

- vừa được xem lúc

AWS Certified Solutions Architect Professional - Security - AWS Certificate Manager

Introduction. A quick note about AWS Certificate Manager.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Cách SSH đến EC2 Instance Ubuntu từ Mac/Ubuntu

Giới thiệu:. Đã từ lâu, Ubuntu và các dẫn xuất hoặc bản phân phối của nó là nền tảng được sử dụng rộng rãi nhất trên đám mây.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Cách để tạo một máy chủ ảo EC2 Instance Ubuntu 22.04 trên Amazon AWS

Ở bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tạo một máy chủ ảo Ubuntu 22.04 LTS trên Amazon AWS. Cần chuẩn bị:. Một tài khoản AWS.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Push millions of notifications with Amazon SNS

Mở đầu. Push notification là bài toán anh em dev thường xuyên gặp với những ứng dụng sử dụng nhiều nền tảng như Mobile, Window.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Cách setup RDS và kết nối với EC2 trong AWS

Chào các bạn, lần này mình sẽ hướng dẫn cách setup RDS và kết nối với EC2 trên AWS. Ở trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ học cách tạo RDS (Relational Database Service) và cách cấu hình cho phép kết nối

0 0 2

- vừa được xem lúc

Terraform Series - Bài 17 - Security - Manage Secrets with Vault

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Terraform, ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về vấn đề security trong Terraform.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về Amazon EC2

Ở bài trước mình đã giới thiệu về một service của 1 service của AMAZON là IAM. Các bạn có thể xem lại ở đây.

0 0 6

- vừa được xem lúc

AWS Certified Solutions Architect Professional - Security - Secrets Manager

Introduction. A quick note about AWS Secrets Manager.

0 0 3

- vừa được xem lúc

AWS Certified Solutions Architect Professional - Security - SSM Parameter Store

Introduction. AWS Certified Solutions Architect Professional - Security - SSM Parameter Store.

0 0 2

- vừa được xem lúc

AWS Certified Solutions Architect Professional  -  Security  -  Key Management Service

Introduction. A quick note about AWS Key Management Service.

0 0 5