Tag Amazon Web Services (AWS)

Tìm kiếm bài viết trong Tag Amazon Web Services (AWS)

- vừa được xem lúc

AWS Game: Backend

Backend của game có những đặc điểm gì khi lên cloud. Người chơi sẽ không tương tác trực tiếp với backend của game, nhưng backend của game chính là cái cung cấp các tính năng cho sự trải nghiệm của ngư

0 0 1

- vừa được xem lúc

AWS Game: Tổng quan và hosting

Xin chào các bạn. Các kiểu game play. Ở đây chúng ta sẽ chỉ ra những loại gameplay cơ bản nhất. .

0 0 1

- vừa được xem lúc

Phân biệt Instance Store, EBS, EFS

AWS cung cấp cho chúng ta rất nhiều service để lưu trữ dữ liệu. Khi mới tiếp cận với EC2 có 3 kiểu lưu trữ dễ gây nhầm lẫn là Instance Store, EBS và EFS.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về S3 Object Lock

Amazon S3 - Simple Storage Service là một dịch vụ lưu trữ rất quen thuộc với chúng ta. Với độ bền quảng cáo lên đến 99,99999999 %.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Tôi thi Solution Architect Associate. Không gian truân

1. Hoàn cảnh.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Xây dựng Hugo Website bằng các dịch vụ của AWS

Ý tưởng. Hôm trước có lên bài về việc tạo static web với Hugo với công cụ là Github và Github Action, chúng ta có thể thực hiện tương tự với các dịch vụ của AWS.

0 0 1

- vừa được xem lúc

[Cloud Storage] Đơn giản hóa 3 loại storage và nhu cầu thực tế

Tiếp tục series Cloud từ con số 0. Ở bài viết này mình sẽ giới thiệu 1 cách đơn giản nhất 3 loại storage chính và phân tích ra nhu cầu thực tế nhé.

0 0 2

- vừa được xem lúc

AWS Lambda - một dịch vụ của AWS

AWS Lambda. AWS Lambda là một dịch vụ tính toán nơi mà bạn có thể upload code của mình lên, và dịch vụ AWS Lambda sẽ giúp bạn chạy đoạn code đó bằng việc sử dụng các tài nguyên sẵn có của AWS.

0 0 4

- vừa được xem lúc

AWSとAlibaba Cloud、ビジネスにより大きな価値をもたらすのか?

クラウドサービスは、現在の第 4 次産業革命の時代において、もはや奇抜なキーワードではありません。NETKOと一緒に、世界を代表する2つのクラウドプラットフォームであるAWSとAlibaba Cloudを詳しく評価してみましょう。サービスの可用性、価格と経済性、スケーラビリティと柔軟性、セキュリティと高可用性を調査・比較し、お客様のビジネスニーズに最適なものを見つけて行きたいと思います。. AWS

0 0 4

- vừa được xem lúc

Three important AWS services: AWS CloudTrail, AWS X-Ray, and Amazon CloudWatch.

AWS (Amazon Web Services) is a comprehensive cloud computing platform that offers a wide range of services to help businesses build and manage their applications in the cloud. Three of the most import

0 0 3

- vừa được xem lúc

Cách xin khoảng $5k credit từ AWS cho doanh nghiệp

Hướng dẫn viết tài liệu để xin credit từ AWS cho doanh nghiệp chưa từng xài AWS hoặc Startup. Đầu tiên các bạn liên hệ Admin Lê Sỹ Cường với nội dung: “Hiện mình có dự án Startup và cần được hỗ trợ xi

0 0 2

- vừa được xem lúc

AWS Learning: Tưởng không khó mà khó không tưởng

Tiếp tục hành trình khám phá các badge free ở trên AWS Skillbuilder kể từ bài. Mày mò dịch vụ AWS Cloud Quest xem có gì hay ho, chúng ta sẽ chuyển sang các bài giảng mang tính học nhiều hơn.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Why Shopify and Shopify Plus Stand Out Among Other Ecommerce Platforms

When it comes to choosing an ecommerce platform, there are many options to choose from. However, Shopify and Shopify Plus stand out from the crowd.

0 0 2

- vừa được xem lúc

High Availability & Scalability

Overview. .

0 0 4

- vừa được xem lúc

Giải thích đơn giản về lưu trữ Cloud Storage từ con số 0

Chắc hẳn bạn đã từng đâu đó lưu trữ và chia sẻ trên Google Cloud; đồng bộ ảnh trên iCloud, Xiaomi Cloud,... ; hay dự án bạn được yêu cầu làm có tích hợp với S3 của Amazon Cloud...? Dù bạn không chủ độ

0 0 4

- vừa được xem lúc

AWS IAM

Tổng quan. .

0 0 1

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về AWS EC2 (P1)

1.EC2 là gì . . Các máy tính đám mây có khả năng mở rộng linh hoạt.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Chinh phục AWS CDK - Bài 0 - IaC và AWS Cloud Development Kit

Link bài viết gốc: Bài 0 - IaC và AWS Cloud Development Kit. Chào các bạn tới với hành trình chinh phục AWS CDK.

0 0 161

- vừa được xem lúc

Thực hành setup cụm kafka trên AWS EC2 Phần 2:

Tác giả: https://www.facebook.com/lang.thinh.

0 0 5

- vừa được xem lúc

Blog#131: SQSキューからのメッセージによってトリガーされるAuto Scalingを使ってECSタスクを実行する方法

. この記事の主な目的は、日本語レベルを上げるのを手伝うことです。ソフトウェア開発に関連する概念や知識なとを紹介するために簡単な日本語を使います。ITの知識に関しては、インターネット上でもっとよく説明されているかもしれませんが、この記事の主な目標はまだ日本語を学ぶことです。. .

0 0 3

- vừa được xem lúc

Blog#132: AWS EC2を紹介する概要

. この記事の主な目的は、日本語レベルを上げるのを手伝うことです。ソフトウェア開発に関連する概念や知識なとを紹介するために簡単な日本語を使います。ITの知識に関しては、インターネット上でもっとよく説明されているかもしれませんが、この記事の主な目標はまだ日本語を学ぶことです。. .

0 0 4