Tag Amazon Web Services (AWS)

Tìm kiếm bài viết trong Tag Amazon Web Services (AWS)

- vừa được xem lúc

Tối ưu hoá việc sử dụng Command Line với Amazon CodeWhisperer

Là một developer thì việc sử dụng các câu lệnh command line để làm việc từ cấu hình môi trường đến thực thi chương trình không còn quá xa lạ. Đối với một vài người thì việc ghi nhớ các lệnh không phải

0 0 1

- vừa được xem lúc

Triển khai hệ thống giám sát và sao lưu cho MongoDB trên hạ tầng điện toán đám mây AWS

Việc duy trì và quản lý cơ sở dữ liệu là một phần quan trọng của việc đảm bảo sự ổn định và an toàn cho hạ tầng công nghệ của một tổ chức. Trong bối cảnh hiện nay, MongoDB đã trở thành một trong những

0 0 1

- vừa được xem lúc

Mở Cánh Cửa Tới Tương Lai: Khám Phá Trí Tuệ Nhân Tạo Tạo Sinh Cùng Amazon Bedrock

Hãy tưởng tượng một thế giới nơi trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra mọi thứ, từ những bản nhạc du dương đến những bức tranh nghệ thuật đầy cảm hứng, hay thậm chí là những giải pháp sáng tạo cho các vấn đề

0 0 2

- vừa được xem lúc

Golang Serverless Deployment on AWS Lambda

Lambda function handler là phương thức trong code của bạn dùng để xử lý các sự kiện. Khi function của bạn được invoke, Lambda sẽ chạy function handler.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Sử dụng Amazon SageMaker để triển khai, huấn luyện mô hình máy học Random Forest (Scikit-learn)

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho các bạn cách dùng Amazon SageMaker để phát triển, đào tạo, điều chỉnh và triển khai mô hình ML dựa trên Scikit-Learn (Random Forest). Mẫu dữ liệu được dùng là The Califor

0 0 14

- vừa được xem lúc

DNS và Route 53 trên AWS (Phần 1) - DNS

DNS là gì. Domain Name System hay DNS có lẽ là khái niệm không quá xa lạ với anh em kỹ thuật hay với đa phần người dùng internet yêu thích công nghệ, tuy nhiên để đúng "quy trình" thì DNS có thể hiểu

0 0 7

- vừa được xem lúc

Xử lý dữ liệu phân tán sử dụng Apache Spark và SageMaker

Apache Spark là một công cụ phân tích hợp nhất để xử lý dữ liệu quy mô lớn. Spark framework thường được sử dụng trong luồng học máy để chuyển đổi dữ liệu hoặc kỹ thuật đặc trưng trên quy mô lớn.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Setup Boilerplate cho dự án NestJS - Phần 11: Upload Public File từ cơ bản tới tối ưu với AWS SDK v3 và @aws-sdk/lib-storage

Đây là bài viết nằm trong Series NestJS thực chiến, các bạn có thể xem toàn bộ bài viết ở link: https://viblo.asia/s/nestjs-thuc-chien-MkNLr3kaVgA. . Đặt vấn đề .

0 0 2

- vừa được xem lúc

Cache và ElastiCache trên AWS

Bộ nhớ Cache là gì. . Tổng quan về Amazon ElastiCache. ElastiCache trên AWS hoạt động tương tự như cách mà RDS được sủ dụng để cung cấp dịch vụ CSDL quan hệ.

0 0 8

- vừa được xem lúc

Aurora - Bình minh trên AWS?

Giới thiệu về Aurora. Aurora - Rạng Đông hay Bình Minh là một trong những thời khắc đẹp nhất của mỗi ngày, người ta cũng thường dùng nó như biểu tượng của một khởi đầu mới đầy niềm tin.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Tích hợp VpcLink với ApiGateway

Dành cho những bạn đọc chưa biết, tôi có một bài viết về việc xây dựng AWS infra cho micro-service tại đây. Trong bài viết đó, tôi chủ động để các tài nguyên như ECS ở bên trong private-subnet nên tro

0 0 2

- vừa được xem lúc

Cloudwatch Insights Cơ Bản - Phần 1

Trong phần này mình sẽ giới thiệu một số cách search cloudwatch insight cực kì đơn giản,. Và đây là một số lệnh query cơ bản. APIGW. .

0 0 2

- vừa được xem lúc

Tương tác giữa các micro-services bằng AWS Ecs Run Task

Tương tác giữa các micro-services. Trong hệ thống gồm nhiều services, việc tương tác giữa các services là điều thường xuyên diễn ra.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Aws Lambda Function: trigger đọc file khi upload file csv lên s3 xử lý và lưu vào postgres

Có nhiều cách trigger File khi upload lên s3 để xử lý như native aws có Glue, nhưng chi phí glue khá mắc và mình cũng developer trên quyết định chọn tự xử lý bằng Lambda trigger. Python 3.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Relational Database Service trên AWS

Tổng quan về Relational Database Service (RDS). . RDS cung cấp các dịch vụ quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (Các loại Database dùng SQL). .

0 0 3

- vừa được xem lúc

Auto Scaling Group trên AWS

Auto Scaling Group (ASG) là gì. Các trang đăng ký học thường chịu tải gần như bằng 0 vào giai đoạn giữa hoặc cuối kì học, nhưng tải sẽ tăng đột biến trong vài ngày khi sinh viên ồ ạt vào đăng ký học.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Các loại cân bằng tải trên AWS - Phần 3

Ở các phần trước, chúng ta đã tìm hiểu về Khái niệm cũng như các loại cân bằng tải trên AWS, phần này chúng ta sẽ đi tiếp các phần còn lại mà chúng ta nên biết khi làm việc với các bộ cân bằng tải. Ph

0 0 6

- vừa được xem lúc

Xây dựng infra (AWS) cho micro-service bằng terraform

Giới thiệu qua về terraform. Terraform là một công cụ Infrastructure As Code - (IaC) cho phép bạn có thể tạo và quản lí các infrastructure resource bằng code.

0 0 5

- vừa được xem lúc

Các loại cân bằng tải trên AWS - Phần 2

Ở phần trước, chúng ta đã đề cập đến 2 loại cân bằng tải trên AWS là Classic Load Balancer - CLB và Application Load Balancer - ALB. Trong phần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 2 loại cân bằng tải cò

0 0 13

- vừa được xem lúc

Tin được không? bạn có thể lấy chứng chỉ AWS SAA03 chỉ với chi phí 0đ?

Có thể các bạn không tin nhưng mà thực sự có thể lấy SAA-03 chỉ với 0 đồng đó. Để mình flex một chút cho đáng tin hơn nè. . 1.

0 0 11

- vừa được xem lúc

Các loại cân bằng tải trên AWS - Phần 1

Trong phần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các bộ cân bằng tải trên AWS. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào các loại Load Balancer trên AWS, cũng như các tính năng của chúng.

0 0 10