Tag Backup database

Tìm kiếm bài viết trong Tag Backup database

- vừa được xem lúc

Những sai lầm khi làm việc với CSDL - P1

Từ cậu sinh viên mới tốt nghiệp ĐHBK-HN hệ Việt Nhật được vài tháng, mình nhận lời chuyển sang nhận nhiệm vụ chịu trách nhiệm phát triển sản phẩm cho một startup ~ (lead team khoảng 7-10 người). Sau h

0 0 13

- vừa được xem lúc

[K8S] Phần 19 - Backup và restore etcd trên k8s

Lời tựa. Hello mọi người đã trở lại với series về Kubernetes của mình.

0 0 21

- vừa được xem lúc

Bạn đã backup Database trên production chưa ?

I. Lời mở đầu. . 1.

0 0 26