Tag band

Tìm kiếm bài viết trong Tag band

- vừa được xem lúc

Tích hợp Band Protocol để lấy dữ liệu off-chain cho smart contract

Khoan nói về Band Protocol là gì, mình sẽ đi thẳng vào công dụng của nó, có thể đây chính là mảnh ghép mà bạn vẫn luôn tìm kiếm cho Dapp của mình. Band protocol hỗ trợ các contract giao tiếp với dữ liệu từ thế giới bên ngoài như các dữ liệu về thời tiết, thể thao, giá trị cổ phiếu, tỉ giá các đồng n

0 0 46