Tag Smart Contract

Tìm kiếm bài viết trong Tag Smart Contract

- vừa được xem lúc

Phát triển smart contract với Cosmwasm

1. Cài đặt môi trường và khởi tạo dự án. 1. Trước tiên, chúng ta cần cài đặt Rust:.

0 0 5

- vừa được xem lúc

WTF Solidity 104

40. WETH. . WETH (viết tắt của Wrapped ETH) là phiên bản ERC-20 của ETH, tỷ lệ quy đổi là 1:1.

0 0 7

- vừa được xem lúc

Viết Smart Contract chain Algorand #2

Algorand Smart Contract. Ngôn ngữ lập trình Smart Contract trên Algorand: Teal → PyTeal → Beaker.

0 0 1

- vừa được xem lúc

WTF Solidity 103

30. ERC-20. ERC-20 là một tiêu chuẩn áp dụng cho token, được đề xuất vào năm 2015. Hiện nay, ERC-20 gần như được áp dụng cho mọi token được phát hành.

0 0 4

- vừa được xem lúc

WTF Solidity 102

15. Overloading. Overloading là tính năng cho phép nhiều hàm có tên giống nhau nhưng khác về tham số. return("Nothing");.

0 0 5

- vừa được xem lúc

Creating an Account and Sending Payment Transactions using Algorand JavaScript SDK

In this tutorial, we will learn how to create an Algorand account and send payment transactions using the Algorand JavaScript SDK. The Algorand SDK provides various methods and wrappers for connecting

0 0 7

- vừa được xem lúc

Lập trình Smart Contract Algorand sử dụng Algokit

Lập trình Smart Contract trên Algorand sử dụng Algokit. Ơn trời Algokit đây rồi.

0 0 8

- vừa được xem lúc

Phân tích hệ thống blockchain layer 2 sử dụng ZK

Introduction. Thiết kế tổng thể của Polygon zkEVM tuân theo mô hình Máy trạng thái và do đó mô phỏng Máy ảo Ethereum (EVM) , với mục đích cung cấp trải nghiệm người dùng giống như trong Ethereum.

0 0 11

- vừa được xem lúc

Smart contract using Solidity (part 1)

Introduction. Smart contract: Simply a program that runs on the Ethereum blockchain, has specific address on blockchain, not controlled by a user.

0 0 19

- vừa được xem lúc

zk-SNARKs - Zero-Knowledge Arguments of Knowledge

Zero-knowledge proofs là gì . Cốt lõi của công nghệ này là truyền tải thông tin đến người nhận thông tin mà không cần phải tiết lộ thông tin thiết yếu về quá trình.

0 0 16

- vừa được xem lúc

Công cụ sử dụng phân tích mã nguồn Solidity

Solidity là ngôn ngữ lập trình bậc cao, được các lập trình viên thường dùng để phát triển hợp đồng thông minh (Smart Contract). Phương pháp phân tích và công cụ hỗ trợ để phân tích của đội ngũ Manuel

0 0 21

- vừa được xem lúc

Viết 1 Smart Contract đơn giản sử dụng ngôn ngữ Solidity dựa trên mạng lưới của Ethereum

Chắc hẳn khi tìm tới bài viết này các bạn đã có ít nhiều sự hiểu biết về công nghệ Blockchain đúng không nào? Ở đây mình xin nói sơ qua, Blockchain là nền tảng kĩ thuật để tạo nên tiền kĩ thuật số như

0 0 29

- vừa được xem lúc

Làm smart contract kêu gọi vốn từ cộng đồng và thưởng NFT

1. Yêu cầu bài toán. . Smart contract kêu gọi vốn từ cộng đồng.

0 0 35

- vừa được xem lúc

Tản mạn về lỗ hổng trong smart contract của Fairmoon Token, các dấu hiệu bất thường và nguy cơ từ crypto

Hôm nay (19/05/2021) là một ngày đen tối đối với cộng đồng crypto khi:. .

0 0 58

- vừa được xem lúc

Lập trình smart contract để tạo NFT kết hợp với Chainklink và IPFS

NFTs hay tên tiếng Anh là Non-Fungible Tokens có nghĩa là token duy nhất mà không bất kì token nào khác giống như nó. .

0 0 282

- vừa được xem lúc

Xây dựng ứng dụng Dapps đầu tiên của bạn

Tutorial này sẽ giúp bạn xây dựng dapp đầu tiên của bạn – một hệ thống theo dõi chủ nuôi trong một tiệm thú cưng! Được dịch từ tutorial của Truffle. .

1 1 726

- vừa được xem lúc

Làm thế nào để một smart contract có thể nhận NFT (Non-Fungible Token)?

Mở đầu. Như chúng ta đã biết, trên các chain chạy evm ngày nay ngoài Native coin (ETH) và Fungible Token (ERC20) thì chúng còn cón Non-Fungible Token (ERC721 và ERC1155).

0 0 124

- vừa được xem lúc

Code Smart Contract bằng Assembly ?

Introduction. Hồi còn học trong ghế nhà trường bộ môn lập trình tốn nhiều não nhất của mình là code assembly. Nôm na thì bất cứ ngôn ngữ bậc cao nào như C , Go, Java,... được sinh ra để người dễ hiểu và dễ code , tuy nhiên chúng đều sẽ được compiled down xuống assembly một ngôn ngữ bậc thấp để máy h

0 0 43

- vừa được xem lúc

Tích hợp Band Protocol để lấy dữ liệu off-chain cho smart contract

Khoan nói về Band Protocol là gì, mình sẽ đi thẳng vào công dụng của nó, có thể đây chính là mảnh ghép mà bạn vẫn luôn tìm kiếm cho Dapp của mình. Band protocol hỗ trợ các contract giao tiếp với dữ liệu từ thế giới bên ngoài như các dữ liệu về thời tiết, thể thao, giá trị cổ phiếu, tỉ giá các đồng n

0 0 52