Tag Smart Contract

Tìm kiếm bài viết trong Tag Smart Contract

- vừa được xem lúc

Tản mạn về lỗ hổng trong smart contract của Fairmoon Token, các dấu hiệu bất thường và nguy cơ từ crypto

Hôm nay (19/05/2021) là một ngày đen tối đối với cộng đồng crypto khi:. .

0 0 2

- vừa được xem lúc

Lập trình smart contract để tạo NFT kết hợp với Chainklink và IPFS

NFTs hay tên tiếng Anh là Non-Fungible Tokens có nghĩa là token duy nhất mà không bất kì token nào khác giống như nó. .

0 0 71

- vừa được xem lúc

Xây dựng ứng dụng Dapps đầu tiên của bạn

Tutorial này sẽ giúp bạn xây dựng dapp đầu tiên của bạn – một hệ thống theo dõi chủ nuôi trong một tiệm thú cưng! Được dịch từ tutorial của Truffle. .

1 1 228

- vừa được xem lúc

Làm thế nào để một smart contract có thể nhận NFT (Non-Fungible Token)?

Mở đầu. Như chúng ta đã biết, trên các chain chạy evm ngày nay ngoài Native coin (ETH) và Fungible Token (ERC20) thì chúng còn cón Non-Fungible Token (ERC721 và ERC1155).

0 0 42

- vừa được xem lúc

Code Smart Contract bằng Assembly ?

Introduction. Hồi còn học trong ghế nhà trường bộ môn lập trình tốn nhiều não nhất của mình là code assembly. Nôm na thì bất cứ ngôn ngữ bậc cao nào như C , Go, Java,... được sinh ra để người dễ hiểu và dễ code , tuy nhiên chúng đều sẽ được compiled down xuống assembly một ngôn ngữ bậc thấp để máy h

0 0 8

- vừa được xem lúc

Tích hợp Band Protocol để lấy dữ liệu off-chain cho smart contract

Khoan nói về Band Protocol là gì, mình sẽ đi thẳng vào công dụng của nó, có thể đây chính là mảnh ghép mà bạn vẫn luôn tìm kiếm cho Dapp của mình. Band protocol hỗ trợ các contract giao tiếp với dữ liệu từ thế giới bên ngoài như các dữ liệu về thời tiết, thể thao, giá trị cổ phiếu, tỉ giá các đồng n

0 0 4