Tag bitwisechuy

Tìm kiếm bài viết trong Tag bitwisechuy

- vừa được xem lúc

Chuyển số Float thành Int dùng các phép bitwise

Chuyển số Float thành Int dùng các phép bitwise. Gần đây có một trick mà mình rất hay dùng, đó là sử dụng hai phép bitwise NOT ~~ để chuyển nhanh một số kiểu float thành int, thay cho việc dùng hàm Ma

0 0 13