Tag Algorithm

Tìm kiếm bài viết trong Tag Algorithm

- vừa được xem lúc

Thuật toán sắp xếp nhanh (Quick sort)

I. Làm quen với thuật toán.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Golang Data Structures and Algorithms - Doubly Linked List

Giới thiệu. Series về cấu trúc dữ liệu và thuật toán sử dụng Golang.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Golang Data Structures and Algorithms - Linked Lists

Giới thiệu. Series về cấu trúc dữ liệu và thuật toán sử dụng Golang.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Golang Data Structures and Algorithms - Queue

Giới thiệu. Series về cấu trúc dữ liệu và thuật toán sử dụng Golang.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Tập 1: Data Structure - Stack

Giới thiệu. . Stack là một cấu trúc dữ liệu cơ bản và được ứng dụng rộng rãi trong các chương trình máy tính. .

0 0 4

- vừa được xem lúc

Công thức Bao hàm - Loại trừ

I. Mở đầu.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Golang Data Structures and Algorithms - Stack

Giới thiệu. Series về cấu trúc dữ liệu và thuật toán sử dụng Golang.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Bài toán chia kẹo Euler

I. Bài toán mở đầu.

0 0 17

- vừa được xem lúc

Tìm kiếm nhị phân(binary search)

Tìm kiếm nhị phân(binary search) là một thuật toán tìm kiếm xác định vị trí của một giá trị cần tìm trong một mảng đã được sắp xếp. Binary search chạy theo giời gian logarit trong trường hợp tệ nhất,

0 0 3

- vừa được xem lúc

Giải thuật dễ òm: Dijkstra theo phong cách hướng đối tượng bằng Java

Chắc hẳn không sinh viên IT nào là không phải học môn Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật, trong bộ môn này các bạn sẽ học tới giải thuật tìm đường đi ngắn nhất (find the shortest path), 1 thuật toán cụ thể

0 0 7

- vừa được xem lúc

Một số hướng giải quyết cho bài toán tìm kiếm

Để giải quyết một bài toán trong lập trình, chúng ta có thể có nhiều cách, thuật toán để giải quyết. Tuy nhiên, không phải bài toán nào cũng có thể tối ưu trong 1 thuật toán nhất định.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Quy hoạch động 8.4: Bài toán LIS nâng cao và một số ứng dụng của LIS

I. Bài toán dãy con tăng dài nhất (Longest Increasing Subsequence). 1. Mở đầu.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Thuật toán sắp xếp nổi bọt (bubble sort)

I. Làm quen với thuật toán.

0 0 3

- vừa được xem lúc

The Euclidean Algorithm

1. Introduction.

0 0 2

- vừa được xem lúc

[Lập trình C++ cơ bản] Bài 13: Nhập xuất dữ liệu bằng file

Từ đầu khóa học, chúng ta luôn luôn nhập dữ liệu vào từ bàn phím, và trả ra kết quả trên cửa sổ console (nói một cách dễ hiểu là kết quả hiển thị trực tiếp lên cửa sổ thực thi chương trình). Tuy nhiên

0 0 4

- vừa được xem lúc

[Lập trình C++ cơ bản] Bài 12: Cấu trúc (Struct)

I. Kết hợp các dữ liệu khác kiểu với nhau.

0 0 5

- vừa được xem lúc

[Lập trình C++ cơ bản] Bài 10: Thư viện STL C++

I. Giới thiệu về thư viện chuẩn C++ (STL). 1. Lời mở đầu.

0 0 7

- vừa được xem lúc

[Lập trình C++ cơ bản] Bài 11: Hàm đệ quy

I. Từ Quy nạp Toán học.

0 0 5

- vừa được xem lúc

[Lập trình C++ cơ bản] Bài 9: Địa chỉ và Con trỏ (phần 1)

I. Địa chỉ của biến trong máy tính. 1. Điều gì xảy ra khi khai báo một biến.

0 0 5

- vừa được xem lúc

[Lập trình C++ cơ bản] Bài 8 (phần 2): Xâu kí tự - Các thao tác xử lý trên xâu

IV. Các thao tác xử lý chuỗi kí tự. 1. Phép so sánh.

0 0 20

- vừa được xem lúc

[Lập trình C++ cơ bản] Bài 8: Xâu kí tự (Phần 1) - Giới thiệu xâu kí tự trong C++

I. Dữ liệu dạng văn bản. 1. Bảng kí tự ASCII.

0 0 5