Tag Algorithm

Tìm kiếm bài viết trong Tag Algorithm

- vừa được xem lúc

[Lập trình C++ cơ bản] Bài 3: Kiểu dữ liệu, hằng và biến. Câu lệnh nhập - xuất cơ bản trong C++

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về kiểu dữ liệu, hằng và biến - những khái niệm cơ sở của mọi ngôn ngữ lập trình. 1.

0 0 1

- vừa được xem lúc

[Lập trình C++ cơ bản] Bài 2: Toán tử và Toán hạng

I. Toán tử và Toán hạng.

0 0 1

- vừa được xem lúc

[Lập trình C++ cơ bản] Bài 1: Chương trình và Lập trình. Cài đặt môi trường lập trình Code::Blocks. Cấu trúc một chương trình C++

I. Khái niệm về chương trình và lập trình. 1. Ngôn ngữ lập trình và chương trình dịch.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Bài toán LIS nâng cao và một số ứng dụng của LIS

I. Bài toán dãy con tăng dài nhất (Longest Increasing Subsequence). 1. Mở đầu.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Đếm ước của một số trong O(N^1/3)

I. Đặt vấn đề.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Tản mạn về các thuật toán Sorting

Thống kê các thuật toán Sorting. Chúng ta đã xem xét nhiều thuật toán sắp xếp, cơ mà bạn có bao giờ tự hỏi mình nên sử dụng thuật toán sắp xếp nào không .

0 0 3

- vừa được xem lúc

Các Thuật Toán Thường Dùng Cho Bộ Giới Hạn Truy Cập

Trong bất kỳ hệ thống nào thì một bộ giới hạn truy cập cũng là một yêu cầu cần thiết đế đáp ứng các yêu cầu về bảo mật cũng như tính an toàn hệ thống. .

0 0 1

- vừa được xem lúc

Một số vấn đề về tính đầy đủ NP (phần 1)

Giới thiệu. Trong các bài viết trước về những thuật toán phổ thông, ta đã nghiên cứu và ứng dụng vào những vấn đề cụ thể.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Độ phức tạp của thuật toán

Mở đầu. Là một lập trình viên, chắc hẳn bạn đã từng ít nhiều nghe tới khái niệm "Độ phức tạp của thuật toán".

0 0 5

- vừa được xem lúc

Stack và queue trong cấu trúc dữ liệu

Cấu trúc dữ liệu là gì. .

0 0 3

- vừa được xem lúc

Đệ quy và giải thuật đệ quy

I. Từ Quy nạp Toán học.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Zero-sum games với hữu hạn hai người (phần 1)

Giới thiệu. Bài viết này đề cập đến các trò chơi hai người chơi, trong đó mỗi người chơi chọn từ rất nhiều chiến lược thuần túy hoặc ngẫu nhiên trong số các chiến lược và tổng phần thưởng của những ng

0 0 2

- vừa được xem lúc

So sánh các thuật toán sắp xếp

Tại sao chúng ta cần nghiên cứu, thiết kế phân tích các thuật toán sắp xếp? Dưới đây là một số lý do quan trọng:. .

0 0 45

- vừa được xem lúc

Deque và Tìm min - max trên đoạn tịnh tiến

I. Cấu trúc dữ liệu deque - Hàng đợi hai đầu. 1. Giới thiệu chung.

0 0 3

- vừa được xem lúc

[Review Sách] Cracking the Coding Interview - 189 Programming Questions & Solutions

Mở đầu. Dạo gần đây Viblo có khá nhiều event lớn nhỏ thú vị, mình cũng tính đủ đường tham gia mà không tìm được chủ đề nào phù hợp để viết bài .

0 0 5

- vừa được xem lúc

Đồ thị Hamilton và chu trình Hamilton

I. Tổng quan.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Vấn đề về Chu trình trên đồ thị

I. Xác định chu trình trên đồ thị.

0 0 5

- vừa được xem lúc

Đồ thị Euler và Chu trình Euler

I. Tổng quan.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Các giải thuật tìm kiếm trên đồ thị

I. Đặt vấn đề.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Biểu diễn đồ thị trên máy tính

I. Ma trận kề (Adjacency Matrix). Giả sử G=(V,E)G=(V, E)G=(V,E) là một đa đồ thị có số đỉnh là NNN. Coi rằng các đỉnh được đánh số từ 111 tới NNN.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Giới thiệu về Lý thuyết đồ thị

I. Khái niệm về đồ thị. 1. Sơ lược về Lý thuyết đồ thị.

0 0 5