Tag bsc

Tìm kiếm bài viết trong Tag bsc

- vừa được xem lúc

Giới thiệu nền tảng Binance Smart Chain ( Dành cho blockchain dev)

Binance smart chain trong thời gian hiện tại đang nổi lên như một thế lực vô cùng mạnh mẽ cùng với BTC, ETH,, Polkadot,... . Giới thiệu chung. Trước khi giới thiệu về BSC thì mình sẽ đảo qua một chút về Binance chain . Vậy Binance chain là gì trước khi nó trở nên smart .

0 0 30