Tag Blockchain

Tìm kiếm bài viết trong Tag Blockchain

Cũng dễ. Phần 3: Swap hoy.

Phần trước mình đã làm rõ các 2 công thức để tính amountToken0 và amountToken1 mà provider phải cho vào khi thêm thanh khoản. Bây giờ chúng ta sẽ làm rõ việc việc swap, các con số sẽ tính toán như thế

0 0 0

Customizing Your White Label Crypto Payment Gateway for Different Industries

Cryptocurrency payment gateways have emerged as essential tools for businesses looking to embrace the future of transactions. A white label crypto payment gateway offers a unique opportunity for compa

0 0 0

- vừa được xem lúc

Khốn vãi lò. Phần 2: x*y=k đã đi đâu? Sao tôi không thấy nó trong code. To be continued...

Ủa sao nói UniswapV3 vẫn là constant-product mà có thấy dòng nào trong code đảm bảo x∗y=kx * y= kx∗y=k đâu. 2.1. Nhắc lại một chút về V2.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Để hiểu được UniswapV3 cũng không đến mức khốn khó, mà là khốn vãi lò. To be continued...

Mất đâu đó khoảng 2 năm rưỡi thì mình mới bắt đầu ngấm được UniswapV3, những hình khối đầu tiên về nó mới xuẩt hiện trong trí tưởng tượng của mình, nói chung nó vẫn là x*y=k nhưng mà rất là quằng, chặ

0 0 2

- vừa được xem lúc

Future-Proofing Your Business: The Case for RWA Tokenization Development

Today the business world is getting more and more digital and as a result entrepreneurs are always on a lookout for measures to minimize risks in the unknown future. The one among these technologies t

0 0 2

- vừa được xem lúc

Đào Bitcoin bằng VPS Linux trên Nicehash Mining

Đăng ký tài khoảng nicehash. NiceHash là một nền tảng trao đổi sức mạnh băm (hashpower) cho phép người dùng mua và bán sức mạnh tính toán để khai thác tiền điện tử.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Why Choose TRC20 for Your Token Development Needs?

Selecting the right token standard for your development needs in the ever-evolving field of blockchain technology is essential. Assuming its current performance remains intact, TRC20 can be said to be

0 0 3

- vừa được xem lúc

Transui - Công Cụ Chuyển Tokens Mạng SUI Blockchain | DevNhaX

Trong thế giới ngày càng phát triển của công nghệ blockchain và tiền điện tử, việc quản lý và chuyển đổi token một cách hiệu quả là một nhu cầu cấp thiết. Transui là một công cụ mạnh mẽ được thiết kế

0 0 5

- vừa được xem lúc

Giải thích Bitcoin cho bà nội tớ hiểu

Tiêu đề giật tít xíu thôi, thực ra tiêu đề nên hiểu là giải thích Bitcoin là gì cho tất cả mọi người, thậm chí là bà nội tớ năm nay gần 100 tuổi vẫn có thể hiểu được. Nào bắt đầu thôi.

0 0 5

- vừa được xem lúc

Startup cùng AI: TÔI đã tạo ra Ví lạnh 'Cold Wallet' như thế nào

Còn update tiếp.... Đây là một bài viết kể chuyện tóm tắt ^^. Ví hiện tại https://www.cartawallet.com.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Launching the Future: How RWA Tokenization Development is Revolutionizing Investment

Modern era as it is characterized by its dynamic nature can be better described by introducing new platforms and sophisticated means which have replaced the conventional avenues of financial investmen

0 0 6

- vừa được xem lúc

Cách Hacker chiếm đoạt $10.000 trong ví Metamask trên máy tính cá nhân

The D-Day. Ngày cuộc tấn công xảy ra, mình nhớ như in đó là vào tầm 1h30 trưa, hôm đó mình đang WFH (Work from home), lúc BA gửi tài liệu features cho mình thì Word của mình bị báo lỗi đòi license, và

0 0 5

- vừa được xem lúc

Blockchain từ A-Z Phần 1

Xin chào mọi người. Chắc hẳn đôí với chúng ta thì Blockchain là một từ không còn mấy xa lạ, tuy nghe nói đến nhiều là thế nhưng thực sự chúng ta đã hiểu rõ bản chất của Blockchain hay chưa và cách nó

0 0 4

- vừa được xem lúc

Why NFT Game Development Spells Opportunity for Business Leaders

NFT Game Development is one of the emerging business ideas with the potential of transforming the world by analyzing the idea of the entrepreneur and the form of entertainment that could be a new tren

0 0 8

- vừa được xem lúc

Revolutionizing Industries with Blockchain Platforms

The majority of companies across various industries are currently investigating new methods to optimize their operations given the changes in the digital landscape. With the implementation of blockcha

0 0 10

- vừa được xem lúc

Special Features Of The Uniswap Clone Script

Uniswap has emerged as a leading force, transforming how users interact with decentralised exchanges (DEX). Its novel approach to liquidity provision and automated market-making has paved the way for

0 0 9

- vừa được xem lúc

STO vs. ICO: Understanding the Evolution of Token Offerings

Initial Coin Offering (ICO):. 1.

0 0 8

- vừa được xem lúc

WTF Solidity 104

40. WETH. . WETH (viết tắt của Wrapped ETH) là phiên bản ERC-20 của ETH, tỷ lệ quy đổi là 1:1.

0 0 11

- vừa được xem lúc

Frontrunning và cách phòng chống

1. Frontrunning là gì .

0 0 7

- vừa được xem lúc

Đôi chút về Mnemonic (Recovery Phrase)

Giới thiệu:. Ý tưởng được xuất phát từ khi tạo các ví trên Trust wallet, Metamask, Exodus wallet, chúng ta sẽ phải tạo 12 cụm từ gọi là khoá bí mật (recovery pharse), vậy 12 cụm từ này có thực sự an t

0 0 10

- vừa được xem lúc

How Fancraze Clone Scripts are Transforming the NFT Sports Industry

Introduction:. The world of sports has witnessed a significant transformation with the rise of non-fungible tokens (NFTs).

0 0 7