Tag Blockchain

Tìm kiếm bài viết trong Tag Blockchain

- vừa được xem lúc

Liquidity Pools and Yield Farming on PancakeSwap Clone

Introduction. Liquidity pools and yield farming are key components of decentralized finance (DeFi) platforms like PancakeSwap and its clones.

0 0 1

- vừa được xem lúc

PancakeSwap Clone Script: The Shortcut to DeFi Success

Creating a PancakeSwap clone script can indeed be a shortcut to DeFi success, but it's important to understand the complexities and risks involved in such a venture. PancakeSwap, a decentralized excha

0 0 1

- vừa được xem lúc

Security Best Practices for Crypto Exchange Development

Introduction. Developing a cryptocurrency exchange requires a strong focus on security, as these platforms deal with valuable assets and are attractive targets for hackers.

0 0 2

- vừa được xem lúc

End-to-End Testing Renec Chain - Tương tác ví Demon - Playwright

In the fast-paced world of software development, ensuring the reliability and robustness of your blockchain-based applications is crucial. One way to achieve this is through end-to-end (E2E) testing.

0 0 2

- vừa được xem lúc

The Future of Finance: Blockchain Development in the Banking Sector

Introduction:. Blockchain in banking enhances security, transparency, and efficiency by recording and verifying transactions on a decentralized ledger.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu Cosmos: "Internet of Blockchains"

1. Cosmos là gì .

0 0 1

- vừa được xem lúc

Những điều mà lập trình viên nên biết về tiền điện tử

Ở thời điểm hiện tại, tiền điện tử đã có quá nhiều loại mà chúng ta không thể thống kê hết được nhưng đa phần trong số đó đều là các đồng tiền không có giá trị, đang chờ thời cơ. Hầu hết các bạn lập t

0 0 2

- vừa được xem lúc

What is Crypto Market Making: An Essential Guide to Understanding the Concept

In the ever-evolving world of cryptocurrency, market making plays a vital role in ensuring liquidity and stability. As the crypto market continues to gain prominence, it is crucial to understand the c

0 0 5

- vừa được xem lúc

Mã hóa đối xứng - Phần 1: Feistel và DES

Feistel. Feistel là một cấu trúc mã hóa khối được thiết kế bởi Horst Feistel và Don Coppersmith vào năm 1973.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Creating an Account and Sending Payment Transactions using Algorand JavaScript SDK

In this tutorial, we will learn how to create an Algorand account and send payment transactions using the Algorand JavaScript SDK. The Algorand SDK provides various methods and wrappers for connecting

0 0 5

- vừa được xem lúc

Understanding Ethereum's RLP

In short as RLP, RLP is the package Ethereum used to serialize all objects to the array of bytes. Because Ethereum is a decentralized blockchain, that enables the execution of smart contracts and.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Sui Blockchain Wallet Account

Bộ code snippets để tạo wallet/signer tương tác với Sui blockchain một cách nhanh chóng. Bạn có thể tạo 1 mnemonic mới từ package @scure/bip39:.

0 0 30

- vừa được xem lúc

Tạo transaction với Sui Blockchain

Sui objects. Sui Blockchain hoạt động trên hệ thống Object Based, đây cũng là sự khác biệt lớn nhất so với các blockchain khác.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Tác động của công nghệ ZK-rollup trong Blockchain

I. Giới thiệu. 1. Sự phát triển của công nghệ blockchain và vấn đề về scalability.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về IDO, IGO, INO, ICO, IEO...

1. ICO. ICO (Initial Coin Offering) là một phương pháp để các nhóm dự án. huy động vốn trong thế giới tiền mã hóa.

0 0 5

- vừa được xem lúc

OVERVIEW ZERO-KNOWLEDGE MACHINE LEARNING (ZKML)

Hãy tưởng tượng rằng Alice đã huấn luyện một mô hình học máy. Bob muốn xác minh xem liệu Alice đã thực sự huấn luyện mô hình hay chưa, nhưng Alice không muốn tiết lộ mô hình của mình (vì đây là bí mật

0 0 6

- vừa được xem lúc

What are the pricing and licensing options available for the Bitstamp Clone Script?

The pricing and licensing for a bitstamp clone script can vary depending on the provider and the specific features and customization options included in the script. Some Bitstamp clone script provider

0 0 5

- vừa được xem lúc

Zero-knowledge : Xu hướng tiếp theo của Crypto hay mãi chỉ là đứa trẻ chưa thể lớn ?

Zero-knowledge - một công nghệ được coi là xu hướng trong liên tiếp các chu kỳ Bull run tuy nhiên chúng ta lại chưa từng thấy một cơn sóng nào thực sự lớn giống như Defi hay Gamefi. Hiện tại ứng dụng

0 0 8

- vừa được xem lúc

Tìm Hiểu Blockchain và Những Ứng Dụng của Nó

Trong thập kỷ qua, công nghệ Blockchain đã làm thay đổi cách chúng ta giao dịch, lưu trữ và chia sẻ thông tin. Được biết đến rộng rãi qua sự thành công của Bitcoin, nhưng công nghệ Blockchain không ch

0 0 8

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về Sandwich Attack trong DeFi

I. Giới thiệu.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Uniswap v3: Giới thiệu về cơ chế Concentrate Liquidity

I. Giới thiệu.

0 0 8