Tag Code Laravel chuẩn

Tìm kiếm bài viết trong Tag Code Laravel chuẩn

- vừa được xem lúc

Hướng dẫn nén ảnh bằng TinyPNG Laravel PHP

Hi mọi người. Trước m lên diễn đàn Free Tuts gì đó hỏi nhưng ông chủ kênh thì nói cái này khó rồi này nọ, ghét cái thái độ (hơi nói xấu nhưng lỡ nói thì nói luôn).

0 0 23

- vừa được xem lúc

20 tips xử lý dữ liệu với Eloquent trong laravel

1. Increments and Decrements. Article::find($article_id)->increment('read_count');. Article::find($article_id)->increment('read_count', 10); // +10.

0 0 21

- vừa được xem lúc

Sử dụng Laravel Eloquent withSum() and withCount()

Bài viết này mình sẽ giới thiệu các bạn cách sử dụng withSum() and withCount() với laravel relationship eloquent. Bạn có thể sử dụng withSum() & withCount() với laravel 6, laravel 7 & laravel 8 versio

0 0 61

- vừa được xem lúc

WhereHas và With trong laravel

Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu WhereHas và With trong laravel nhé^^. Có thể bạn đã biết với Eloquent relationships mặc định thì access đến data trong Eloquent sẽ dùng"lazy loaded".

0 0 115

- vừa được xem lúc

Tips & best practices for Laravel 8

Hế lô các bạn ^^. Hôm nay mình sẽ chỉ cho bạn vài thủ thuật có thể nó sẽ giúp ích cho bạn khi viết code sử dụng Frameword Laravel nhé.

0 0 26

- vừa được xem lúc

Laravel Best Practices - Code laravel thế nào cho chuẩn (P1)

1. Nguyên tắc ĐƠN TRÁCH NHIỆM - Single responsibility principle. Một lớp hay class chỉ nên có 1 trách nhiệm duy nhất. Đây là 1 trong các nguyên tắc của SOLID.

0 0 23