Tag code review

Tìm kiếm bài viết trong Tag code review

- vừa được xem lúc

[Review code] Trách nhiệm đến từ hai phía (P2)

Hi các bạn, cũng lâu rồi mới ngoi lên đây viết vài dòng tâm sự chia sẻ chuyện đời, chuyện dev. Không biết bác nào giống mình không, càng già càng ngại viết lách .

0 0 12

- vừa được xem lúc

[Review code] Trách nhiệm đến từ hai phía (P1)

Hi các bạn, cũng lâu rồi mới ngoi lên đây viết vài dòng tâm sự chia sẻ chuyện đời, chuyện dev. Không biết bác nào giống mình không, càng già càng ngại viết lách .

0 0 11

- vừa được xem lúc

Better code review

. . Review code là một phần quan trọng trong quá trình phát triển phần mềm (software development).

0 0 7