Tag code review

Tìm kiếm bài viết trong Tag code review

- vừa được xem lúc

Những Vấn Đề Và Tiêu Chí Khi Review Code

The Goal of Code Review (Mục đích của Code Review). Code Review là quá trình đánh giá code được viết bởi developer để đảm bảo code đạt được những tiêu chuẩn về chất lượng và thiết kế.

0 0 6

- vừa được xem lúc

[Review code] Trách nhiệm đến từ hai phía (P2)

Hi các bạn, cũng lâu rồi mới ngoi lên đây viết vài dòng tâm sự chia sẻ chuyện đời, chuyện dev. Không biết bác nào giống mình không, càng già càng ngại viết lách .

0 0 18

- vừa được xem lúc

[Review code] Trách nhiệm đến từ hai phía (P1)

Hi các bạn, cũng lâu rồi mới ngoi lên đây viết vài dòng tâm sự chia sẻ chuyện đời, chuyện dev. Không biết bác nào giống mình không, càng già càng ngại viết lách .

0 0 14

- vừa được xem lúc

Better code review

. . Review code là một phần quan trọng trong quá trình phát triển phần mềm (software development).

0 0 11