Tag C#

Tìm kiếm bài viết trong Tag C#

- vừa được xem lúc

Một bài toán xử lý mảng tưởng chừng đơn giản!

Xuân sang, Quang đang lang thang trang facebook thì bắt gặp một bạn hỏi bài toán này:. .

0 0 2

- vừa được xem lúc

Hướng dẫn Adapter Design Pattern

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Adapter Design Pattern qua cấu trúc, cánh triển khai, ví dụ, ưu điểm nhược điểm và ứng dụng của nó. Đây là bài viết đầu tiên của mình nên sẽ không trán

1 1 9

- vừa được xem lúc

Trả về nhiều giá trị từ một hàm với C#

Sử dụng ref parameters hoặc out parameters. Để hiểu được ref parameters và out parameters là gì thì trước tiên chúng ta cùng nhắc lại kiến thức một chút về truyền tham trị và truyền tham chiếu.

0 0 7

- vừa được xem lúc

Các loại tham chiếu Nullable trong C# (Phần 1)

1. Giới thiệu. C# 8.0 giới thiệu kiểu tham chiếu nullable và kiểu tham chiếu non-nullable cho phép bạn đưa ra các lựa chọn quan trọng về thuộc tính cho các biến kiểu tham chiếu:.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Command pattern qua ví dụ !

Command pattern là gì . Command pattern khá phổ biến trong C #, đặc biệt khi chúng ta muốn trì hoãn hoặc xếp hàng đợi việc thực hiện một yêu cầu hoặc khi chúng ta muốn theo dõi các hoạt động. Hơn nữa, chúng ta có thể hoàn tác tác chúng. .

0 0 1

Hiểu Liskov Substitution Principle qua ví dụ !

Liskov Substitution Principle là gì . Nguyên tắc đóng mở xác đinh rằng các instance của lớp con có thể thay thế được instance lớp cha mà vẫn đảm bảo tính đúng đắn của chương trình.

0 0 0

- vừa được xem lúc

Creating custom Controls Wpf

Introduction. Wpf/winforms provides various controls like Buttons, Textbox, TextBlock, Labels etc.

0 0 3

- vừa được xem lúc

[P1] Chọn công nghệ nào để xây dựng website?

Hiện nay nhu cầu phát triển website, app tăng rất cao do xu hướng "số hóa 4.0" trong và ngoài nước.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Kiểu dữ liệu trong C#

Dẫn nhập. Ở bài BIẾN TRONG C# chúng ta đã tìm hiểu về biến và có một thành phần không thể thiếu khi khai báo biến – Đó là kiểu dữ liệu.

0 0 2

- vừa được xem lúc

So sánh từ khóa Var và Dynamic trong C#

1. Giới thiệu về Static typing và Dynamic typing.

0 0 4

Hiểu Open - Closed Principle qua ví dụ !

Open - Closed Principle là gì. . The Open Closed Principle (OCP) is the SOLID principle which states that the software entities (classes or methods) should be open for extension. but closed for modification.

0 0 0

Áp Dụng Nguyên Tắc SOLID Trong Lập Trình

Giới Thiệu. 1. SOLID là gì. SOLID là viết tắt của 5 chữ cái đầu trong 5 nguyên tắc:.

0 0 0

- vừa được xem lúc

Sự khác biệt giữa Stored Procedure và Function trong SQL Server

1. Giới thiệu. . Cả stored procedure và function đều là các đối tượng cơ sở dữ liệu chứa một tập các câu lệnh SQL để hoàn thành một tác vụ.

0 0 4