Tag Convenience cases

Tìm kiếm bài viết trong Tag Convenience cases

- vừa được xem lúc

Convenience cases - Một cách sử dụng Enum rất hay nhưng ít người biết

Giả sử chúng ta đang xây dựng một ứng dụng cần nhiều animation. Chúng ta define một enum RepeatMode để điều khiển số lần animation lặp lại trước khi bị remove. extension Animation {. enum RepeatMode: Equatable {.

0 0 18