Tag enum

Tìm kiếm bài viết trong Tag enum

- vừa được xem lúc

Đừng lạm dụng enum

Nhà tâm lý học người Mỹ Abraham Maslow có một câu nói rất nổi tiếng. .

0 0 21

- vừa được xem lúc

Convenience cases - Một cách sử dụng Enum rất hay nhưng ít người biết

Giả sử chúng ta đang xây dựng một ứng dụng cần nhiều animation. Chúng ta define một enum RepeatMode để điều khiển số lần animation lặp lại trước khi bị remove. extension Animation {. enum RepeatMode: Equatable {.

0 0 18