Tag Cpp/MFC

Tìm kiếm bài viết trong Tag Cpp/MFC

- vừa được xem lúc

[MFC] Http request with winsock2.h

Giới thiệu. Xin chào, trong bài này mình sẽ giới thiệu 1 số lưu ý khi sử dụng thư viện winsock2.h (thư viện window socket) sử dụng trong window app. Đầu tiên, bạn sẽ dễ dàng search được 1 ví dụ cụ thể trên document của winsock2.

0 0 25

- vừa được xem lúc

Custom Control Trong MFC

Ngày nay, các ứng dụng được tạo bằng MFC trong môi trường window vẫn rất phổ biến và ưa thích đối với người sử dụng cũng như các nhà phát triển. Quá trình phát triển một project không chỉ đòi hỏi có năng chạy tốt mà mà còn đòi hỏi UI đẹp và đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của nhà phát triển.

0 0 19