Tag C++

Tìm kiếm bài viết trong Tag C++

- vừa được xem lúc

Chiến thuật đọc ghi trong Competitive programming và thực tế

Tự nhiên nay mình lại nhớ ra một vài cái misunderstanding to đùng trong cộng đồng CP từ rất lâu bởi các thầy và 1 đoạn code thần thánh - đọc ghi nhanh. Mà nói chung là về toàn bộ đọc ghi của C++ đi.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Code game Chess AI bằng C++?

Giới thiệu. Xin chào các bạn hôm nay chúng ta cùng vọc vạch code một game kinh điển Chess!, đây cũng là 1 bài tập lớn môn học của mình, bài này mình có viết hướng dẫn khá chi tiết nên bạn nào muốn học

0 0 30

- vừa được xem lúc

Let và Var trong #Javascript

Let và Var trong #Javascript. 00:00 Đọc đề, suy nghĩ , chọn đáp án. 00:11 Xem kết quả. .

0 0 14

- vừa được xem lúc

Template trong #c++

Template trong #c++. 00:00 Đọc đề, suy nghĩ , chọn đáp án. 00:11 Xem kết quả. .

0 0 10

- vừa được xem lúc

Inline trong #c++

Inline trong #c++. 00:00 Đọc đề, suy nghĩ , chọn đáp án. 00:11 Xem kết quả. .

0 0 11

- vừa được xem lúc

Con trỏ hay mảng? #c++

Con trỏ hay mảng? #c++. 00:00 Đọc đề, suy nghĩ , chọn đáp án. 00:11 Xem kết quả. .

0 0 13

- vừa được xem lúc

Khởi tạo con trỏ

Khởi tạo con trỏ. 00:00 Đọc đề, suy nghĩ , chọn đáp án. 00:11 Xem kết quả. .

0 0 10

- vừa được xem lúc

Con trỏ trỏ tới con trỏ

Con trỏ trỏ tới con trỏ. 00:00 Đọc đề, suy nghĩ , chọn đáp án. 00:11 Xem kết quả. .

0 0 14

- vừa được xem lúc

Goto trong #c++

Goto trong #c++. 00:00 Đọc đề, suy nghĩ , chọn đáp án. 00:11 Xem kết quả. .

0 0 13

- vừa được xem lúc

Câu điều kiện rút gọn trong #c++

Câu điều kiện rút gọn trong #c++. 00:00 Đọc đề, suy nghĩ , chọn đáp án. 00:11 Xem kết quả. .

0 0 72

- vừa được xem lúc

Thuật toán với mảng trong #c++

Thuật toán với mảng trong #c++. 00:00 Đọc đề, suy nghĩ , chọn đáp án. 00:11 Xem kết quả. .

0 0 4

- vừa được xem lúc

Mảng động trong #c++

Mảng động trong #c++. 00:00 Đọc đề, suy nghĩ , chọn đáp án. 00:11 Xem kết quả. .

0 0 3

- vừa được xem lúc

Kiểu dữ liệu trong #c++

Kiểu dữ liệu trong #c++. 00:00 Đọc đề, suy nghĩ , chọn đáp án. 00:11 Xem kết quả. .

0 0 6

- vừa được xem lúc

cú pháp #Switch trong #c++

cú pháp #Switch trong #c++. 00:00 Đọc đề, suy nghĩ , chọn đáp án. 00:11 Xem kết quả. .

0 0 4

- vừa được xem lúc

hằng số trong #c++

hằng số trong #c++. 00:00 Đọc đề, suy nghĩ , chọn đáp án. 00:11 Xem kết quả. .

0 0 4

- vừa được xem lúc

Kiểu dữ liệu #bool trong #c++

Kiểu dữ liệu #bool trong #c++. 00:00 Đọc đề, suy nghĩ , chọn đáp án. 00:11 Xem kết quả. .

0 0 6

- vừa được xem lúc

Virtual function (Hàm ảo), override và final

Virtual function (hàm ảo). Virtual function giống như một hàm quá tải, nhưng điều đặc biệt ở đây là: kiểu dữ liệu, số lượng và kiểu dữ liệu của các tham số của hàm ảo ở cả hai lớp cơ sở và dẫn xuất đề

0 0 6

- vừa được xem lúc

Memory layout của một chương trình C/C++

1. Đặt Vấn Đề.

0 0 22

- vừa được xem lúc

Một bài toán xử lý mảng tưởng chừng đơn giản!

Xuân sang, Quang đang lang thang trang facebook thì bắt gặp một bạn hỏi bài toán này:. .

0 0 15

- vừa được xem lúc

Học lập trình game cần những gì?

Lập trình game là làm gì. Các ngôn ngữ các bạn có thể sử dụng để lập trình game : C, C++, C#, Java, Python,... Các bước cơ bản để lập trình game. . Hiển thị: Đã là game thì hiển thị không thể thiếu, lúc đầu các bạn chỉ làm cho phần hiển thị thật đơn giản, các bạn đừng quá chú tâm vào việc làm sao ch

0 0 23

- vừa được xem lúc

[MFC] Http request with winsock2.h

Giới thiệu. Xin chào, trong bài này mình sẽ giới thiệu 1 số lưu ý khi sử dụng thư viện winsock2.h (thư viện window socket) sử dụng trong window app. Đầu tiên, bạn sẽ dễ dàng search được 1 ví dụ cụ thể trên document của winsock2.

0 0 9