Tag csshai

Tìm kiếm bài viết trong Tag csshai

- vừa được xem lúc

Hai kiểu lập trình viên

Hai kiểu lập trình viên. Luôn có hai dạng lập trình viên, một dạng luôn nắm vững lý thuyết, dạng còn lại thì không.

0 0 24