Tag datatest

Tìm kiếm bài viết trong Tag datatest

- vừa được xem lúc

Thủ thuật tạo dữ liệu kiểm thử

Là một người thử nghiệm, bạn có thể nghĩ rằng: Tạo các kịch bản test với các case test là đủ rồi, vậy tại sao phải bận tâm quá nhiều về một thứ tầm thường như dữ liệu kiểu thử? Tuy vậyg, thực thế khi kiểm thử chúng tasử dụng một lượng rất lớn data. Data được sử dụng trong kiểm thử mô tả các điều kiệ

0 0 30