Tag Testing

Tìm kiếm bài viết trong Tag Testing

- vừa được xem lúc

Bập bẹ viết test với Laravel

Giới thiệu. Testing, hoặc kiểm thử, là một phần không thể thiếu trong quy trình phát triển phần mềm, đặc biệt là trong môi trường phát triển ứng dụng web.

0 0 5

- vừa được xem lúc

Unraveling the World of Java: A Step-by-Step Guide

Java, a versatile and widely-used programming language, has stood the test of time since its inception. Renowned for its portability, reliability, and platform independence, Java has become a cornerst

0 0 11

- vừa được xem lúc

Software Testing Course in Chennai

Mastering Software Testing Course in Chennai: Your Comprehensive Guide to Software Testing Courses in Chennai. Introduction.

0 0 18

- vừa được xem lúc

Những Dấu Hiệu Cho Thấy Bạn Rất Hợp Với Công Việc Tester

Công việc Tester (kiểm thử viên) là một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển phần mềm. Người làm công việc này cần phải có sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng phân tích tinh tế để tìm ra các lỗi

0 0 24

- vừa được xem lúc

Unit Testing (Phần 1)

Giới Thiệu. Đặt Vấn Đề. Trong quá trình phát triển sản phẩm, chắc chắn mọi người đều có gặp một số vấn đề nhức nhối sau:. .

0 0 15

- vừa được xem lúc

So sánh và ví dụ về các loại Kiểm thử Phần mềm: Adhoc Testing, Exploratory Testing và Monkey Testing

Trong quá trình phát triển phần mềm, kiểm thử đóng vai trò quan trọng để đảm bảo chất lượng và độ tin cậy của sản phẩm cuối cùng. Ngoài các phương pháp kiểm thử truyền thống, như kiểm thử chức năng và

0 0 16

- vừa được xem lúc

Kỹ thuật thiết kế kịch bản kiểm thử (Phần II: Kỹ thuật kiểm thử hộp đen)

Trong kỹ thuật kiểm thử chúng ta có 2 loại là kiểm thử tĩnh và kiểm thử động. Ở bài trước, mĩnh đã chia sẻ về kỹ thuật kiểm thử tĩnh.

0 0 21

- vừa được xem lúc

Hướng dẫn cách viết một báo cáo kiểm thử (Test report) một cách hiệu quả

Trong quy trình kiểm thử phần mềm, sau khi hoàn thành thực hiện test, QA trong dự án cần chuẩn bị một bản báo cáo tổng hợp kết quả kiểm thử. Tuy nhiên, có khá nhiều QA còn băn khoăn và lúng túng trong

0 0 30

- vừa được xem lúc

Sơ lược về biểu đồ xương cá và sử dụng biểu đồ xương cá trong quản lý chất lượng dự án test.

I. Giới thiệu về biểu đồ xương cá. 1. Biểu đồ xương cá là gì.

0 0 48

- vừa được xem lúc

Học kiểm thử API trong 10 phút

Trước vào chủ đề kiểm thử API, hãy cùng tìm hiểu về API. API là gì.

0 0 54

- vừa được xem lúc

Hướng dẫn xây dựng Testcase Chức năng

Để có một bộ Testcase hiệu quả, Tester cần xác định được những case sẽ được viết trong testcase của mình và thể hiện nó một cách rõ ràng,đầy đủ và dễ hiểu. Test UI là thực hiện test về Bố cục, Màu sắc

0 0 63

- vừa được xem lúc

Sự khác nhau giữa Functional Testing và Non - Functional Testing

. Kiểm thử phần mềm (Software Testing) được phân loại thành 2 loại: Functional Testing (Kiểm thử theo chức năng) và Non- Functional Testing (Kiểm thử phi chức năng). .

0 0 92

- vừa được xem lúc

Scoping - phạm vi kiểm thử trong jest

Scoping - Phạm vi kiểm thử trong jest. Cho đến nay, chúng ta chỉ xem xét các thử nghiệm thực hiện ở cấp độ cao nhất.

0 0 29

- vừa được xem lúc

Các bước để lập Test Plan (kèm ví dụ)

1. Test Plan là gì.

0 0 77

- vừa được xem lúc

Cách xây dựng testcase cơ bản

1 Khái niệm Testcase. Test case là tập hợp các trường hợp điều kiện mà Tester dựa vào đó để xác định ứng dụng, hệ thống phần mềm hoặc là 1 trong các chức năng của nó có hoạt động như mong muốn hay khô

0 0 197

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về Use Case

Usecase: là chức năng nhỏ nhất của ứng dụng hoặc là nghiệp vụ của một hệ thống nào đó và được sử dụng bới 1 actor hoặc một nhóm actor. Mô tả hoạt động của usecase thì người ta thường dùng Workflow hoặ

0 0 55

- vừa được xem lúc

Mô hình Agile trong phát triển và kiểm thử phầm mềm

I. Khái niệm.

0 0 50

- vừa được xem lúc

Giới thiệu và cách sử dụng Jest Testing Framework

Jest Framework. Jest là một JavaScript Testing Framework đơn giản, dễ sử dụng và cài đặt.

0 0 151

- vừa được xem lúc

Sự khác nhau giữa Manual Testing và Automation Testing

1. Manual Testing là gì. 2. Automation Testing là gì.

0 0 72

- vừa được xem lúc

Debug testing a nodejs app with visual code

Chắc hẳn khi viết test nhiều bạn sẽ chỉ cho test chạy và đôi khi không biết lỗi bắn ra ở đâu. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn debug trong quá trình testing.

0 0 34

- vừa được xem lúc

Decision table - Bảng quyết định trong testing

Màn hình cần kiểm tra có nhiều layout (cả PC và mobile) phải check, chức năng cần test có logic phức tạp. Trong trường hợp này khi viết testcase ít nhiều tester sẽ bị thiếu một vài trường hợp test.

0 0 149