- vừa được xem lúc

Docker: Chưa biết gì đến biết dùng (Phần 2 - Dockerfile)

0 0 58

Người đăng: Hoàn Kì

Theo Viblo Asia

1. Mở đầu

Xin chào các bạn, sau khi viết xong Docker: Chưa biết gì đến biết dùng (Phần 1), mình đã giới thiệu với các bạn các công nghệ ảo hóa containerlization với công cụ docker của công ty Docker trên hệ điều hành Ubuntu, nhưng mới chỉ dừng lại ở tìm hiểu lịch sử && cơ chế hoạt động của Docker.

Đây là một công cụ khá hữu ích, khuyên các bạn nên tìm hiểu và sử dụng. Trước khi đọc phần 2 này, hãy đọc phần 1 - chủ yếu về lý thuyết, để mình hiểu bản chất của Docker đã.

Hôm nay chúng ta sẽ đi chi tiết hơn, xem thực tế chúng ta sử dụng Docker như thế nào, đầu tiên sẽ là Dockerfile nhé ! Let go ?

2. Dockerfile

2.1 Dockerfile là gì ?

Thì đơn giản, Dockerfile là một file

dạng text, không có đuôi, giúp thiết lập cấu trúc cho docker image nhờ chứa một tập hợp các câu lệnh.

Từ những câu lệnh đó, Docker có thể thực hiện đóng gói một docker images theo yêu cầu tùy biến của riêng bạn.

=> Như vậy Dockerfile sẽ quy định Docker image được khởi tạo từ đâu, gồm những gì trong đó.

2.2 Cách viết Dockerfile

Demo như sau:

 • Đầu tiên chúng ta sẽ viết Dockerfile để tạo nên image rồi tạo nên container, sau khi tạo được container rồi thì đồng nghĩa là đã tạo ra được máy ảo để bạn có thể khởi chạy ứng dụng của bạn trên máy ảo đó.

 • Thư mục webroot chứa mã nguồn chương trình, có thể là một c++ app, java app hoặc web app được viết bằng php hoặc ruby,.... (Ở đây, để cho đơn giản, chúng ta chỉ đặt file hello.html, chạy trên trình duyệt sẽ hiển thị dòng Hello Word)

  Sau này, bạn dùng editor để lập trình trên máy thật, chỉnh sửa mã nguồn trong thư mục này, mọi sự thay đổi được cập nhật ngay lập tức trên máy ảo.

 • File start.sh chứa những câu lệnh được chạy khi bật container (có thể dùng để start mysql, nginx, redis ...)

Nào, bắt đầu viết Dockerfile nhé:

2.2.1 Thiết lập image gốc

Đầu tiên, ta cần khai báo thằng cha của image này là thằng nào, tức là nó khởi nguồn từ đâu, sử dụng:

 • FROM

Image gốc có thể là centos:7, ubuntu:16.04, vân vân và mây mây.

Vi dụ:

FROM ubuntu:16.04

Có thể bạn sắp biết, Docker hub - nơi lưu trữ và chia sẻ các image sẽ chứa những image gốc mà từ đó, bạn có thể phát triển, cài cắm, thay tháo, chỉnh sửa, thêm bớt để tạo ra những images tùy biến cho riêng bạn.

Khi Docker đọc tới câu lệnh này, nó sẽ tự động tìm xem image ubuntu:16.04 này đã tồn tại trong máy chưa, nếu chưa thì Docker sẽ tự động pull image này về. Trong đó ubuntu là tên của image, 16:04 là tag, bạn cũng có thể hiểu nó nôm na như là branch trong git.

 • MAINTAINER : Một optional dùng để đặt tên cho tác giả của Dockerfile mà bạn đang viết. Ví dụ:
MAINTAINER HoanKi<_@.com>

2.2.2 Cài đặt ứng dụng

Bây giờ, chúng ta sẽ cài thêm các ứng dụng, thiết lập môi trường cần thiết trên ubuntu:16.04 này

Bạn có thể cài nginx, php, python, ruby, java ... phụ thuộc vào nhu cầu của bạn, sử dụng:

 • RUN : Để thực thi một câu lệnh nào đó trong quá trình build images.

 • CMD : Để thực thi một câu lệnh trong quá trình bật container.

  Mỗi Dockerfile chỉ có một câu lệnh CMD, nếu như có nhiều hơn một câu lệnh CMD thì chỉ có câu lệnh CMD cuối cùng được sử dụng.

  Một câu hỏi đặt ra là nếu tôi muốn khởi động nhiều ứng dụng khi start container thì sao, lúc đó hay nghĩ tới ENTRYPOINT

 • ENTRYPOINT: Để thực thi một số câu lệnh trong quá trình start container, những câu lệnh này sẽ được viết trong file .sh.

Ví dụ:

# Update ubuntu
RUN apt-get update # Install nginx
RUN apt-get install -y nginx # Install mysql server
RUN echo "mysql-server mysql-server/root_password password root" | debconf-set-selections \ && echo "mysql-server mysql-server/root_password_again password root" | debconf-set-selections \ && apt-get install -y mysql-server

Trong khi cài nginx, sẽ có câu hỏi xuất hiện và bạn cần trả lời yes/no, khi đó tùy chọn -y trong RUN apt-get install -y nginx sẽ thể hiện cho sự lựa chọn yes của bạn.

2.2.3 Cấu hình

 • EXPOSE: Container sẽ lắng nghe trên các cổng mạng được chỉ định khi chạy

 • ADD : Copy file, thư mục, remote file thêm chúng vào filesystem của image.

 • COPY : Copy file, thư mục từ host machine vào image. Có thể sử dụng url cho tập tin cần copy.

 • WORKDIR : Định nghĩa directory cho CMD

 • VOLUME : Mount thư mục từ máy host vào container.

Tạo file .sh

Như ở phần entrypoint đã nói, cho dù chỉ cần một câu lệnh mình vẫn dùng ENTRYPOINT, để sau này dễ dàng tùy biến, phát triển.

Tạo file start.sh như sau

#!/bin/bash
service nginx start
exec _@.com

Ta có ví dụ ở phần này như sau:

ADD start.sh /venv WORKDIR /venv RUN chmod a+x /venv/* ENTRYPOINT ["/venv/start.sh"] EXPOSE 80

Tổng hợp lại, ta có một ví dụ cho Dockerfile như sau :

FROM ubuntu:16.04 MAINTAINER HoanKi<_@.com> RUN DEBIAN_FRONTEND=noninteractive RUN apt-get update RUN apt-get install -y nginx RUN echo "mysql-server mysql-server/root_password password root" | debconf-set-selections \ && echo "mysql-server mysql-server/root_password_again password root" | debconf-set-selections \ && apt-get install -y mysql-server WORKDIR /venv COPY start.sh /venv RUN chmod a+x /venv/* ENTRYPOINT ["/venv/start.sh"] EXPOSE 80
 • Tạo file hello.html trong thư mục webroot:
<h1>Hello word</h1>

2.3 Cách sử dụng Dockerfile

2.3.1 Build docker image từ Dockerfile

Ta sử dụng câu lệnh sau:

sudo docker build -t <image_name> .

Ví dụ:

sudo docker build -t ubuntu-nginx . 

Bạn có thể dùng lệnh

docker images

để xem thành quả nhé !

2.3.2 Tạo container từ image.

 • Gõ lệnh theo syntax:

sudo docker run -v <forder_in_computer>:<forder_in_container> -p <port_in_computer>:<port_in_container> -it <image_name> /bin/bash

Trong đó:

 • -v : Thể hiện việc mount volume, dữ liệu từ thư mục từ máy thật có thể được truy cập từ thư mục của máy ảo.

 • -p: Cổng mạng từ máy thật để dẫn tới cổng mạng của máy ảo đang chạy.

 • -t: Chạy container và mở terminal bằng /bin/bash

 • Ví dụ vào localhost mặc định của nginx:

sudo docker run -p 9000:80 -it ubuntu-nginx /bin/bash

Kiểm tra log trên Terminal:

Trên trình duyệt:

 • Ví dụ vào thư mục dự án ở máy thật:
sudo docker run -v /media/hoanki/PROJECT4/GitRepo/docker_tutorial/webroot:/var/www/html -p 9000:80 -it ubuntu-nginx /bin/bash

Thay thế /media/hoanki/PROJECT4/GitRepo/docker_tutorial/webroot cho đúng với trên máy bạn nhé !

Kết quả:

3. Docker Hub

Docker-hub: Nơi lưu trữ và chia sẻ các image của Docker, nhưng không chỉ có vậy.

Nãy giờ bạn và tôi đang build image hoàn toàn dưới local, nhưng Docker Hub còn hỗ trợ chúng ta làm việc này trên server nữa.

 • Mình tạo mới repo docker-basic trên Github, như này:

 • Sau đó mình tạo mới một repo trên Dockerhub.

Vào Create chọn Create Automated Build, chọn Github rồi trỏ tới docker-basic bạn vừa tạo ở GitHub.

Và ta có docker_basic, trông như sau:

 • Dockerhub sẽ hỗ trợ bạn build docker image online, sau đó bạn có thể pull nó về để sử dụng.

 • Vào tab Build Settings,

 • Từ giờ trở đi, mỗi khi bạn push code lên branch nào trên github branch đó bạn đã setting trên DockerHub thì images sẽ tự động được build.

Việc build này sẽ tự động thực hiên trên server Docker Hub nhé, ví dụ mình push code lên branch init_dockerfile thì Dockerhub tự động build image, kết quả có ở trong tab Build Detail.

Mình tạo pull request, sau khi mình merge nó thì DockerHub cũng sẽ build image tiếp trên branch master.

 • Thử đi nhé, đôi khi buid ở local thì pass mà build trên server thì lỗi, cảm giác fix mãi nó mới hiện dòng chữ "Success" nó mới awesome làm sao.

4. Docker compose

###############################################

? ? ? Thank for your attention ? ? ?

? ? ? Mình đã viết xong Docker: Chưa biết gì đến biết dùng (Phần 3), mời các bạn đọc tiếp. ? ? ?

Bình luận

Bài viết tương tự

- vừa được xem lúc

Giới thiệu Typescript - Sự khác nhau giữa Typescript và Javascript

Typescript là gì. TypeScript là một ngôn ngữ giúp cung cấp quy mô lớn hơn so với JavaScript.

0 0 510

- vừa được xem lúc

Cài đặt WSL / WSL2 trên Windows 10 để code như trên Ubuntu

Sau vài ba năm mình chuyển qua code trên Ubuntu thì thật không thể phủ nhận rằng mình đã yêu em nó. Cá nhân mình sử dụng Ubuntu để code web thì thật là tuyệt vời.

0 0 383

- vừa được xem lúc

Đặt tên commit message sao cho "tình nghĩa anh em chắc chắn bền lâu"????

. Lời mở đầu. .

1 1 715

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về Resource Controller trong Laravel

Giới thiệu. Trong laravel, việc sử dụng các route post, get, group để gọi đến 1 action của Controller đã là quá quen đối với các bạn sử dụng framework này.

0 0 343

- vừa được xem lúc

Phân quyền đơn giản với package Laravel permission

Như các bạn đã biết, phân quyền trong một ứng dụng là một phần không thể thiếu trong việc phát triển phần mềm, dù đó là ứng dụng web hay là mobile. Vậy nên, hôm nay mình sẽ giới thiệu một package có thể giúp các bạn phân quyền nhanh và đơn giản trong một website được viết bằng PHP với framework là L

0 0 432

- vừa được xem lúc

Bạn đã biết các tips này khi làm việc với chuỗi trong JavaScript chưa ?

Hi xin chào các bạn, tiếp tục chuỗi chủ đề về cái thằng JavaScript này, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số thủ thuật hay ho khi làm việc với chuỗi trong JavaScript có thể bạn đã hoặc chưa từng dùng. Cụ thể như nào thì hãy cùng mình tìm hiểu trong bài viết này nhé (go).

0 0 423