Tag Đồng bộ hóa

Tìm kiếm bài viết trong Tag Đồng bộ hóa

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về hệ phân tán (Phần 5: Đồng bộ hóa) - Part 2

Ở phần trước mình đã giới thiệu hai phần: Đồng bộ hóa đồng hồ và Đồng hồ logic ở bài Tìm hiểu về hệ phân tán (Phần 5: Đồng bộ hóa) - Part 1 thì hôm nay mình sẽ giới thiệu hai mục còn lại trong phần mục lục. Cùng tìm hiểu nhé.

0 0 87