Tag hệ phân tán

Tìm kiếm bài viết trong Tag hệ phân tán

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về hệ phân tán (Phần 7: Tính chịu lỗi ) - Part 2

Kết thúc chuỗi sersie về hệ phân tán là phần 7: Tính chịu lỗi (part 2). Mọi người có thể xem lại part 1 tại đây.

0 0 66

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về hệ phân tán (Phần 7: Tính chịu lỗi ) - Part 1

Trong hệ thống phân tán, lỗi có thể xảy ra ở bất cứ thành phần nào, là lỗi máy chủ hay lỗi mạng đều làm giảm hiệu năng và có thể làm gián đoạn dịch của hệ thống. Một yêu cầu quan trọng khi xây dựng hệ

0 0 21

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về hệ phân tán (Phần 6: Sao lưu và thống nhất dữ liệu) - Part 2

Ở phần trước mình đã giới thiệu hai phần: Giới thiệu về sao lưu và thống nhất dữ liệu và Các mô hình sao lưu hướng dữ liệu ở bài Tìm hiểu về hệ phân tán (Phần 6: Sao lưu và thống nhất dữ liệu) - Part 1 thì hôm nay mình sẽ giới thiệu ba mục còn lại trong phần mục lục. Cùng tìm hiểu nhé.

0 0 16

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về hệ phân tán (Phần 6: Sao lưu và thống nhất dữ liệu) - Part 1

Tiếp nối chuỗi serise về hệ phân tán, ở phần này mình sẽ giới thiệu về lý do tại sao sao lưu lại tốt và tập trung vào tính thống nhất dữ liệu cũng như cách thức xem nó hoạt động thế nào. .

0 0 19

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về hệ phân tán (Phần 5: Đồng bộ hóa) - Part 2

Ở phần trước mình đã giới thiệu hai phần: Đồng bộ hóa đồng hồ và Đồng hồ logic ở bài Tìm hiểu về hệ phân tán (Phần 5: Đồng bộ hóa) - Part 1 thì hôm nay mình sẽ giới thiệu hai mục còn lại trong phần mục lục. Cùng tìm hiểu nhé.

0 0 97