Tag encrypt

Tìm kiếm bài viết trong Tag encrypt

- vừa được xem lúc

E2E là gì? Vì sao ZALO lại nâng cấp | Cách triển khai thuật toán trong NODE.JS vs MONGODB

Video được đăng tại channel Tips Javascript

0 0 14

- vừa được xem lúc

Hướng dẫn bảo vệ dữ liệu nhạy cảm trên máy tính

Bài viết này thảo luận về một số phương pháp bảo vệ và backup dữ liệu quan trọng (hay nhạy cảm) trên máy tính của bạn nhằm tránh trường hợp các kẻ xâm nhập có thể đọc được dữ liệu nhạy cảm cũng như kh

0 0 13

- vừa được xem lúc

Mã hoá dữ liệu trên Android với Jetpack Security

Jetpack Security (JetSec) là thư viện được xây dựng từ Tink - dự án mã nguồn mở, bảo mật đa nền tảng của Google. Jetpack Security được sử dụng cho việc mã hoá File và SharedPreferences.

0 0 42