Tag File Structure

Tìm kiếm bài viết trong Tag File Structure

- vừa được xem lúc

Thiết kế file cấu trúc với OOP C++: Chương 1 giới thiệu

Lập trình thường ngày các bạn dùng gì để lưu trữ dữ liệu - mình thường dùng database - sqlite, postgresql, ms sql server. Nhưng chúng đều là blackbox, mình chẳng hiểu gì cách chúng hoạt động như thế nào? Lưu trữ dữ liệu ở đâu, làm sao để tạo mục lục? ... Mình muốn tìm hiểu sâu hơn, làm sao để tạo ra

0 0 10