Tag floating-point

Tìm kiếm bài viết trong Tag floating-point

- vừa được xem lúc

0.1 + 02 = 0.30000...04? - Lập trình viên không nên bỏ qua khái niệm này!

- máy tính liệu có tính SAI??. Thay vì trình bày khái niệm ̂́ ̂́ đ̣̂ (floating point) là gì như trên wiki, cái mà mấy ông "khủng long" mới hiểu, thì chúng ta hãy bắt đầu bằng pain point, hay lý do mà

0 0 17

- vừa được xem lúc

Floating-point error và cách giải quyết trong Ruby on Rails

Khi làm việc với việc tính toán số, nhất là với tài chính hoặc tiền, độ chính xác là vô cùng quan trọng. Thậm chỉ dù là sai số quá ít cũng gây ra độ lệnh lớn khi số tiền đó càng lớn.

0 0 34