Tag floating-point

Tìm kiếm bài viết trong Tag floating-point

- vừa được xem lúc

Floating-point error và cách giải quyết trong Ruby on Rails

Khi làm việc với việc tính toán số, nhất là với tài chính hoặc tiền, độ chính xác là vô cùng quan trọng. Thậm chỉ dù là sai số quá ít cũng gây ra độ lệnh lớn khi số tiền đó càng lớn.

0 0 23