Tag gpunh

Tìm kiếm bài viết trong Tag gpunh

- vừa được xem lúc

Nhân ma trận - Phần 2: Tính toán trên GPU

Nhân ma trận - Phần 2: Tính toán trên GPU. Sau khi viết xong bài đầu tiên, mình tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về ma trận và cảm thấy cần phải viết thêm một (vài) bài nữa vì có quá nhiều thứ hay ho khi đi

0 0 18