Tag hardwaret

Tìm kiếm bài viết trong Tag hardwaret

- vừa được xem lúc

Tự làm đồng hồ Pomodoro để bàn

Tự làm đồng hồ Pomodoro để bàn. Pomodoro là phương pháp phân chia thời gian làm việc thành từng task, sao cho mỗi task chiếm một quãng thời gian ngắn, thường là từ 20 đến 25 phút cho một cycle, tiếp t

0 0 25